Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

ly

Kendime bireysel emeklilik, iki çocuğuma da birikimli hayat sigortası yaptırdım. Söz konusu sigortalar için ödediğim katkı paylarının ay içerisinde maaş ve diğer gelirlerimin toplam brüt tutarı üzerinden mi yoksa sadece maaşımın brüt tutarı üzerinden mi indirim konusu yapılacağı, toplam tutar üzerinden yapılması durumunda hesaplamanın nasıl yapılacağı, bireysel emeklilik için % 10, birikimli hayat sigortası için % 5 olarak belirlenen oranın hesaplamada ayrı ayrı mı değerlendirileceği hususlarına ilişkin görüşlerinizi rica ediyorum.

Kendime bireysel emeklilik, iki çocuğuma da birikimli hayat sigortası yaptırdım. Söz konusu sigortalar için ödediğim katkı paylarının ay içerisinde maaş ve diğer gelirlerimin toplam brüt tutarı üzerinden mi yoksa sadece maaşımın brüt tutarı üzerinden mi indirim konusu yapılacağı, toplam tutar üzerinden yapılması durumunda hesaplamanın nasıl yapılacağı, bireysel emeklilik için % […]

Sigortalılık süresine eklenen süreler

I. Giriş 5510 sayılı Kanunda sigortalılık süresine ilave yapılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre hak kazanılan; – Mülga 506 sayılı Kanunun ek 5’inci maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri, – 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5434 sayılı Kanunun mülga 32’nci maddesine […]

Emekli Sandığı emeklisi babamın ölümünden sonra yetim aylığı da alabilir miyim?

Eşimin ölümü nedeniyle SSK’dan dul aylığı alıyorum. Emekli Sandığı emeklisi babamın ölümünden sonra yetim aylığı da alabilir miyim? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ölüm aylığı bağlanması ile ilgili 34. maddesine göre hem eşinizin, hem babanızın ölümleri nedeniyle her ikisinden de ölüm aylığına hak kazanabildiğiniz halde, aynı […]

Yaş düzeltmesinin emekliliğe etkisi

Yaş düzeltmelerinin emeklilikteki önemi nedir? Yaş düzeltmeleri hangi tarihte yapılırsa erken emekli olunur? Sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için, 5510 sayılı Kanunda öngörülen sigortalılık süresini, prim ödeme gün sayısını ve yaş şartını yerine getirmeleri gerekir. Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan sigortalılar kanunla istenilen yaş şartını yerine getirene […]

İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları nelerdir?

stee bal sigortal olmann artlar nelerdir?stee bal sigortal olduum takdirde hangi haklardan yararlanabilirim? 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununa gre, zorunlu sigortal olmay gerektirecek ekilde almayanlar, sigortal almakla birlikte ay ierisinde 30 gnden az alanlar veya kendi sigortallklar nedeniyle aylk balanmam olanlar istee bal sigortal olabileceklerdir. stee […]

Yol paraları gider yazılabilir mi?

irket alanlarmzn ie geli gidilerini salamak iin her bir alanmza vereceimiz dolu toplu tama kart bedellerine kartlar dolduran irket tarafndan kesilen faturann kurum kazancnn tespitinde indirim konusu yaplp yaplamayaca konusunda bilgi verirseniz ok memnun kalacaz.  Teekkrler. Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde hizmet erbabnn toplu olarak iyerlerine gidip gelmelerini salamak maksadyla […]

Gelir güvencesi sigortası poliçesi gider midir?

Şirketimiz çalışanları Gelir Güvencesi Sigortası Poliçesi yaptırmıştır. Prim ödemelerinin vergi matrahlarından indirilip indirilemeyeceği konusunda görüşlerinizi rica ediyoruz. Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesinde yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz çalışanlarınca makbuz karşılığı ödenen Gelir Güvencesi (hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi) Sigortası primlerinin, ödendiği ayda […]

Sağlık indiriminde kıst tutar

Sakatlk indirimi tutarnn hesabnda gn saysna gre kst dnemin uygulanp uygulanamayaca hususunda bilgilerinizi rica ediyorum. 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesi ile 222 No.lu Genel Tebliindeki hkm ve aklamalara gre; sakatlk indiriminin Maliye Bakanlnn belirledii tarih itibariyle allan gn says dikkate alnmadan, tam olarak uygulanmas gerekmektedir.

İhbar tazminatına hak kazanılmayan haller

HBAR TAZMNATINA HAK KAZANILMAYAN HALLER Selahattin BAYRAM(SGB Mfettii) I. Giri4857 sayl Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarnca ii ihbar tazminatna hak kazanmaktadr. inin i szlemesinin belirli sreli i szlemesi mi belirsiz sreli i szlemesi mi olduu ihbar tazminatna hak kazanma asndan nemlidir. Yine, iiye Kanun maddesinde ngrlen ihbar nel srelerinin kullandrlp kullandrlmad […]

İş akdinin haklı nedenle feshinde 6 günlük iş süresi nasıl hesap edilir?

İş akdinin haklı nedenle feshinde 6 günlük iş süresi nasıl hesap edilir? Olayın öğrenildiği gün 6 günlük süreye dahil midir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesine göre, 24 ve 25. maddelerde sözü edilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işverenin haklı nedenle sözleşmeyi fesih yetkisini kullanmada […]