Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Limited

Limited şirket borcundan ortak olmayan müdür de sorumludur–İkramiyeyi kazanmışsınız temyize cevap verin

  Limited şirket borcundan ortak olmayan müdür de sorumludur  Limited şirketlerin kamuya (devlete) olan borçlarından dolayı şirket mal varlığı yetmezse, yetkililerinin şahsi mal varlıklarından da tahsile gidilebilir. Bu durumda ortak olan şirket müdürü ile ortak olmayan şirket müdürü arasında borçluluk yönünden fark yoktur…  Üç ortaklı bir limited şirketimiz var, 3 […]

Limited şirket ortaklık paylarının satışında vergilendirme

Bilindiği gibi yeni Türk Ticaret Kanunu bir Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Kanun anonim ve limited şirketlerin kuruluş, işleyiş ve ortaklık pay devirleri konusunda önemli yenilikler getirdi. Bu gün yazımızda ortaklık yapısında önümüzdeki dönemde önemli değişikliklerin olabileceği limited şirketlerin pay devri ve vergilemesi konusunu ele alacağız.Anonim şirketlerde olduğu gibi […]

Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

  Limited Şirket pay devirlerinde damga vergisi ve harç uygulaması konusunda Gelir İdaresinin yeni görüşü ve Noterler Birliği Genelgesi.   Maliye Bakanlığının görüşü ve Noterler Birliğinin genelgeleri doğrultusunda, limited şirket pay devir sözleşmeleri ana mukaveleyi tadil eden belge niteliğinde kabul edilmiş, bu çerçevede bugüne kadar; a) Düzenlenen pay devir sözleşmeleri […]

Yeni Türk Ticaret kanunu limited şirket ana sözleşmesi

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1– Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no 1 Kurucunun Adı ve Soyadı ………………………………. Yerleşim Yeri ……………….. Uyruğu T.C. Kimlik No ………. ……………… (Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması […]

Tek kişilik anonim ve limited şirket nasıl olacak?

Tek kişilik anonim ve limited şirket nasıl olacak?   YENİ Türk Ticaret Kanunu ile getirilen en önemli yeniliklerden biri de “tek kişilik anonim ve limited şirketlerle” ilgili.. Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, anonim şirketler ve limited şirketler, “tek kişi” ile kurulabilecek.MEVCUT ŞİRKETLERİN TEK ORTAKLI OLMASIHerhangi bir nedenle, bir anonim […]

Yeni TTK İle Limited Şirketlere Müdür Seçilecek Tüzel Kişiler Dikkat

Yeni TTK İle Limited Şirketlere Müdür Seçilecek Tüzel Kişiler Dikkat Değerli okurlarımız, bilindiği üzere, Yeni TTK’nın 623′üncü maddesi ile limited şirketlerde müdürler düzenlenmiştir. Eski TTK’ya göre, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdular. Limited şirket temsilcileri arasında bir hükmi şahıs […]

LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ İŞLEMLERİNDE HARÇ VE DAMGA VERGİSİ

  LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ İŞLEMLERİNDE HARÇ VE DAMGA VERGİSİ         I. Giriş  Limited şirket, Türk Ticaret Kanununda (TTK) yer alan tanıma göre; en az iki, en fazla elli gerçek veya tüzel kişinin belli bir iktisadi maksat ve konu ile uğraşmak üzere bir unvan altında bir akitle […]

10 Soruda Limited ve Anonim Şirketlerde Sorumluluk

Limited ve anonim şirketlerde sorumluluk sınırları Limited şirket ortakları şirketin ödenmemiş amme borçlarından sorumlu mudur?Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. […]