Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

gider

Ödenen tazminatların kurum kazancımızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı

Firmamız ile müşterilerimiz arasında mevcut olan genel taşıma sözleşmesi gereğince hasar gören veya kaybolan koliler karşılığı ödenen tazminatların kurum kazancımızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda tereddüt hâsıl olmuştur. Konu ile ilgili görüşünüz nedir? Saygılarımla.  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup […]

Sigorta primlerini gider olarak indirip indiremeyeceği hususunda

Serbest meslek erbabının işyerinde çalıştırdığı annesi, babası, kardeşi, eşi ve çocuğuna ödediği ücretler ile sigorta primlerini gider olarak indirip indiremeyeceği hususunda görüşlerinizi rica ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Serbest meslek erbabının annesi, babası, kardeşi ile eş ve çocuklarına hizmet akdine dayalı olarak yapılan ve Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve […]

Yabancı kaynaklara gider kısıtlaması yeniden geliyor

Vergi konusuna giren faaliyetlerde bulunan işletmeler, kazançları üzerinden örgütlenme şekline göre gelir veya kurumlar vergisi öderler. Bu vergilerin hesaplanmasında dayanak olarak alınan değere vergi matrahı deniliyor. Gelir veya kurumlar vergisinde matrah, en basit ifadeyle işletmelerin yapmış oldukları mal ve hizmet satışlarından elde ettikleri hasılat ile yapmış oldukları giderler arasındaki farktır.Bununla […]

Gayrimeşru ödemeler gider yazılabilir mi?

Zarar, ziyan ve tazminat ödemelerinin gider yazılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bölümde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere zarar, ziyan veya tazminat ödemesine konu olan işin kanunla yasaklanmış olması halinde sözkonusu ödemeler gider olarak indirim konusu yapılamaz. Bununla birlikte kanunların suç saydığı ödemelerin gider olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda farklı görüşler […]

Kurum adına düzenlenmeyen elektrik faturaları gider yazılabilir mi?

Kurum adına düzenlenmeyen elektrik faturaları gider yazılabilir mi? Faturanın düzenlendiği tarihte gelir veya gider tahakkuk edeceğinden hizmet bedelinin faturanın düzenlendiği dönemde gelir veya gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Faturanın kurumunuz adına düzenlenmemesi nedeniyle yapmış olduğunuz ödemelerin gider olarak indirilmesi mümkün değildir. Ancak elektrik, su, doğalgaz ve telefon giderlerine ait faturada yer […]

Kurum adına düzenlenmeyen elektrik faturaları gider yazılabilir mi?

Kurum adna dzenlenmeyen elektrik faturalar gider yazlabilir mi? Faturann dzenlendii tarihte gelir veya gider tahakkuk edeceinden hizmet bedelinin faturann dzenlendii dnemde gelir veya gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Corporate Awards . iPhone 4 cases . Faturann kurumunuz adna dzenlenmemesi nedeniyle yapm olduunuz demelerin gider olarak indirilmesi mmkn deildir. Ancak elektrik, su, […]

Özel İletişim Vergisinin gider niteliği

5228 sayılı kanunun 38’inci maddesi ile 13.07.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Özel İletişim Vergisi başlıklı 39’uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. Anılan 39’uncu maddenin birinci fıkrasında; Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti […]

Özel İletişim Vergisinin gider niteliği

5228 sayl kanunun 38’inci maddesi ile 13.07.1956 tarih ve 6802 sayl Gider Vergileri Kanunu’nun zel letiim Vergisi balkl 39’uncu maddesi yeniden dzenlenmitir. Anlan 39’uncu maddenin birinci fkrasnda; Telekomnikasyon Kurumuyla grev veya imtiyaz szlemesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomnikasyon altyaps kurup ileten veya telekomnikasyon hizmeti […]

MTV gider yazılır mı?

Gelir Vergisi Kanunu’nun; “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi için on tane fıkra yer almaktadır. Bunlardan 5’inci fıkrada; “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.” 6’ıncı fıkrada; “İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler […]

Konaklama giderleri gider olarak kayıt altına alınabilir mi?

Avukatlık faaliyetimden dolayı kayıtlı mükellefim. Davalarımın birçoğu İstanbul dışında bulunmaktadır. Konaklama için otel kullanmaktayım, ancak otel giderlerimin konut olarak kiralamış olduğum meskenden daha fazla olması nedeniyle artık kiralamış olduğum meskende konaklamaktayım. Bu mesken için yapmış olduğum kira ödemesini serbest meslek kazancımın tespitinde indirim konusu yapabilir miyim? 193 sayılı Gelir Vergisi […]