Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Gelir

Gelir Tespitinde dikkat edilmesi gereken ayrıntılar

    Gelir tespiti için gerekli belgeler sorgulama işlemlerinin nerede yapılacağı ve dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı yararlı bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. GELİR TESPİTİ AYRINTILARI 01.01.2012 tarihi itibariyle hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası’nın bir gereği olarak yeni bir kavramla karşı karşıyayız: “Gelir Tespiti”. Gelir tespiti özet olarak Genel Sağlık Sigortası’na ne kadar prim ödeyecek olmamızla ilgilidir. […]

Asgari ücretin altında gelir beyan eden serbest meslek sahipleri yandı

  5 milyon asgari ücretlinin ödediği verginin yüzde 20’si kadar gelir vergisi ödeyen 5.4 milyon serbest meslek erbabına ‘yaşam standarDı’ takibi geliyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yüzde 35’lik dilime girmesi gereken mükelleflerde ciddi vergi kaçağı olduğunu belirterek, “Maaş alanlarımızın tam rakamlar önümde değil ama kabaca yarısı asgari ücret kazanıyormuş gibi görünüyor kağıt […]

Kdv gelir vergisi ve kurumlar vergisinde artış yok

  2012 yılı için Kdv’de puan artışı olmadığı gibi kurumlar vergisi ve gelir vergisi sisteminde de herhangi bir artış öngörülmemektedir. Bu durumla ilgili Aysel ALP’in haberinde; Bütçe açığındaki olağanüstü artış üzerine harekete geçen ekonomi yönetiminin, KDV oranlarında da 1 puanlık artış yapacağı haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ekonomi bürokrasisinden edinilen bilgiye göre, KDV ya […]

Uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin çalışmalar netleşti

Uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin çalışmalar netleşti Son beş yıldır gündemden düşmeyen taslak ile değer artış kazancının yanı sıra kentsel rantların vergilendirilmesinde değişikliğe gidiliyor. Son beş yıl içerisinde ev alıp satanlardan talep edilen değer artış kazancı vergisinde oransal sisteme geçiliyor. Yeni yapıda kademeli bir vergilendirme sistemi üzerinde […]

Gelir vergisi stopaj indirimi nasıl uygulanacak?

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 80’inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki uygulanacak.Buna göre 31 Aralık 2013 tarihine kadar […]

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. Son zamanlarda yayımlanan binlerce özelge arasından seçtiğim bazılarının kısa özetleri aşağıda yer almaktadır. Kamu idare ve müesseselerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz(21.02.2012 tarih ve 282 sayılı özelge) Şüpheli alacak karşılığı ayrılmasındaki temel unsur, oluşması […]

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinin kiraya vermesinden dolayı elde ettikleri gelir ne şekilde vergilendirilmektedir?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de bulunan gayrimenkullerinin kiraya vermesinden dolayı elde ettikleri gelir ne şekilde vergilendirilmektedir? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun kanunun 6 ncı maddesinde Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır. 210 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı […]

Gelir vergisi beyanları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 92’nci maddesi gereği olarak “Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayı başından 25’inci günü akşamına kadar, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayı başından 25’inci günü akşamına kadar tam mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette […]

Genel sağlık sigortasi primleri ve gelir kodları

2006 yılında 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile öngörülen , ancak 2012 yılına kadar yeşil kartlılar ile kayıt dışı kesimin kapsam dışı bırakıldığı Genel Sağlık Sigortası uygulamasında, 01.01.2012 tarihinden itibaren kapsam dışı bırakılanlar da zorunlu olarak yer almaya başladı. Yeni uygulamaya göre, Türkiye’de yaşayan herkes GSS kapsamında […]

Genel sağlık sigortasi primleri ve gelir kodları

2006 ylnda 5510 sayl “Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu” ile ngrlen, ancak 2012 ylna kadar yeil kartllar ile kayt d kesimin kapsam d brakld Genel Salk Sigortas uygulamasnda, 01.01.2012 tarihinden itibaren kapsam d braklanlar da zorunlu olarak yer almaya balad. Yeni uygulamaya gre, Trkiye’de yaayan herkes GSS kapsamnda […]