Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Damga

Nev’i değişikliğine ilişkin ana sözleşmenin noterlikte yapılacak tasdik işlemi damga vergisine tabi midir?

   Nev’i değişikliğine ilişkin ana sözleşmenin noterlikte yapılacak tasdik işlemi damga vergisine tabi midir?  Saygılarımla.  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablo gereğince Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.  Buna göre, nev’i değişikliği, Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesi […]

Dernek adına düzenlenen faturalarda damga vergisi

  Derneğimizce yapılan alımlar karşılığında, derneğimiz adına düzenlenen fatura bedellerinin ödenmesinde (ücret ödemeleri hariç) damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz.  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a bendinde, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin […]

Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

  Limited Şirket pay devirlerinde damga vergisi ve harç uygulaması konusunda Gelir İdaresinin yeni görüşü ve Noterler Birliği Genelgesi.   Maliye Bakanlığının görüşü ve Noterler Birliğinin genelgeleri doğrultusunda, limited şirket pay devir sözleşmeleri ana mukaveleyi tadil eden belge niteliğinde kabul edilmiş, bu çerçevede bugüne kadar; a) Düzenlenen pay devir sözleşmeleri […]

LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ İŞLEMLERİNDE HARÇ VE DAMGA VERGİSİ

  LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ İŞLEMLERİNDE HARÇ VE DAMGA VERGİSİ         I. Giriş  Limited şirket, Türk Ticaret Kanununda (TTK) yer alan tanıma göre; en az iki, en fazla elli gerçek veya tüzel kişinin belli bir iktisadi maksat ve konu ile uğraşmak üzere bir unvan altında bir akitle […]

Damga vergisinde beyan ve ödeme

Vergi gelirleri içinde önemli paya sahip olan dolaylı vergiler; iktisadi ve hukuki muamele vergileri olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Hukuki muamele vergileri, her türlü hukuki işlemler, sözleşmeler, noter ve tapu işlemleri gibi işlemler üzerinden alınan damga vergisi, resimler ve harçlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında damga vergisi ile ilgili olarak gerçekleştirilen […]

2012 Yılı Damga Vergisi Tutarları

translation . Gelir Vergisi Beyannamesi – 34,50 TLKurumlar Vergisi Beyannamesi – 46,10 TLKatma Deer Vergisi Beyannamesi – 22,85 TLMuhtasar Beyanname – 22,85 TLGmrk darelerine Verilen Beyannameler – 46,10 TLSGK Sigorta Prim Bildirgeleri – 17,00 TL

2012 Damga Vergisine oranları ve tutarları

31.12.2011 tarihli ve 27800 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanmıştır.     (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar   A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:   Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65) 3. Kefalet, […]