Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Çalışan

Kayıt dışı çalışan 1 milyon kişi yakalandı.

i maalar bankalara yatnca kayt d alan 1 milyon kii devlete yakaland. alanlarnn maalarn elden denmek yerine bankalara aktaran 60 bin patron da vergi demeye balad. Sigortasz alma iilerin hem salndan hem de emekliliinden alyor. i ve iveren sadece maa karlnda anlap sigorta primini gz ard ediyor. Bu durumda hem […]

Ay içerisinde birden fazla işyerinde çalışan işçinin sigortalılığı nasıl olacaktır?

Bir işçi bir ay içerisinde birden fazla işyerinde çalıştığı takdirde her işyerinden de sigortalı gösterilmek zorunda mıdır? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, işverenler sigortalı sayılan kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden önce, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşe Giriş Bildirgesini süresinde Kuruma vermeyenler hakkında […]

Çalışan Emekliye istirahat parası yok

Nereden emekli olursa olsun, özel sektörde bir işveren yanında işe başlayan emekli isterse hem emekli aylığını almaya devam edip hem de SGDP ödeyerek çalışabilir. Ancak, bu emekli çalışırken hastalanıp rapor alırsa normal işçiler gibi kendisine rapor-istirahat parası ödenmez. Ödenen SGDP’ler de emekli aylığını etkilemez… Sayın Ali Tezel beyefendi, yazılarınızı hep […]

SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAK ARAMA YOLLARI

  SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAK ARAMA YOLLARI 1. Giriş Sigortalı olmak haktır, zorunluluktur ve buna sözleşmelerle istisna konulamaz. Ki bu husus gerek 1.10.2008’den önce geçerli olan 506 sayılı Kanunda gerekse 1.10.2008’den sonra geçerli olan 5510 sayılı Kanunda da kesin olarak belirtilmiştir. Her iki Kanunda da; “Sigorta hak ve yükümlülükleri 4-1/a […]

Yurt dışından ithal ettiğimiz makinelerin kurulması ve çalıştırılması için şirketimizde geçici olarak çalışan yabancı uyruklu işçileri sigortalı yapmak zorunda mıyız?

Yurt dndan ithal ettiimiz makinelerin kurulmas ve altrlmas iin irketimizde geici olarak alan yabanc uyruklu iileri sigortal yapmak zorunda myz? 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununa gre, yabanc bir lkede kurulu herhangi bir kurulu tarafndan ve o kurulu adna ve hesabna Trkiye’ye bir i iin gnderilen ve […]