Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

bireysel emeklilik

Bireysel emeklilik vergi indiriminde banka dekontu geçerli midir?

Yapmış olduğum hayat sigortası prim ödemelerine ait banka dekontlarında ödemenin ait olduğu döneme ilişkin bilginin yer almaması nedeniyle görev yaptığım ….. tarafından, gelir vergisi matrahının tespitinde yapılacak indirim için geçerli bir belge olmadığı tarafıma yazı ile bildirilmiştir. Banka dekontunun indirim için geçerli bir belge olup olmadığı konusunda görüşünüzü rica ediyorum. […]

Kendime bireysel emeklilik, iki çocuğuma da birikimli hayat sigortası yaptırdım. Söz konusu sigortalar için ödediğim katkı paylarının ay içerisinde maaş ve diğer gelirlerimin toplam brüt tutarı üzerinden mi yoksa sadece maaşımın brüt tutarı üzerinden mi indirim konusu yapılacağı, toplam tutar üzerinden yapılması durumunda hesaplamanın nasıl yapılacağı, bireysel emeklilik için % 10, birikimli hayat sigortası için % 5 olarak belirlenen oranın hesaplamada ayrı ayrı mı değerlendirileceği hususlarına ilişkin görüşlerinizi rica ediyorum.

Kendime bireysel emeklilik, iki çocuğuma da birikimli hayat sigortası yaptırdım. Söz konusu sigortalar için ödediğim katkı paylarının ay içerisinde maaş ve diğer gelirlerimin toplam brüt tutarı üzerinden mi yoksa sadece maaşımın brüt tutarı üzerinden mi indirim konusu yapılacağı, toplam tutar üzerinden yapılması durumunda hesaplamanın nasıl yapılacağı, bireysel emeklilik için % […]