Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Süt İzni Günlük Kaç Saattir?

DOĞUMDAN ÖNCE VE SONRA SEKİZ HAFTA OLAN İZİN UZATILDI MI?SÜT İZNİ GÜNLÜK KAÇ SAAT?BUNLAR ÖZEL SEKTÖRDE NASIL OLUYOR?
ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER.

Cevabımız:

Merhabalar,
4857 sayılı İş Kanunun 74.maddesi şu şekildedir:
“Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”
Bu madde gereğince doğum izni doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 haftadır.Doğumdan sonra işçinin talebi olması durumunda 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.Süt izni ise 1 yaşından küçük çocukların emzirmeleri için günde 1,5 saatlik süt izni verilmesi gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *