Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Şirket aktifine iki yıldan fazla bir süredir kayıtlı olan taşınmaz satışında elde edilen zararların kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hususunda görüşlerinizi rica ediyoruz.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesindeki açıklamalara göre, taşınmaz veya iştirak hissesi satışından kazanç doğmaması halinde, bu satışa ilişkin zararların % 75’inin, kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak kurumun diğer faaliyetlerinden doğan kazançlardan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kalan % 25’inin ise gider olarak matrahın tespitinde dikkate alınabilmesi mümkündür.

kaynak: lebib yalkım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *