Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi hakkında

Cerrahi müdahale gereken hastalarımın ameliyatlarını özel hastanede yapmam durumunda doktorluk ücreti karşılığında hastaya serbest meslek makbuzu düzenlememin; ameliyat masraflarının ise hastane tarafından hastaya fatura edilmesinin doğru bir uygulama olup olmayacağı hususunda görüşlerinizi rica ediyorum.

 Ameliyatlarınızı yapacağınız hastane ile aranızda bir hizmet akdi bulunmaması ve yaptığınız ameliyatların sorumluluğunu üstlenmeniz durumunda, yapmış olduğunuz ameliyatlar için hastalarınızdan aldığınız doktorluk ücreti karşılığında hastalarınıza serbest meslek makbuzu düzenlemeniz, hastane masraflarının ise, ameliyatların yapıldığı hastane tarafından hastalara fatura edilmesi mümkündür.

 İlgili hastane ile aranızda bir hizmet akdi bulunması durumunda ise, verdiğiniz doktorluk hizmeti karşılığında elde edeceğiniz gelir ücret olarak değerlendirileceğinden, anılan hastanece tarafınıza yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94, 103 ve 104.  maddeleri gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekeceği tabiidir.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *