Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Serbest meslek gelirlerinde kdv ve gelir vergisi

Serbest muhasebecilik faaliyetinden dolayı mükellefim. Serbest meslek faaliyetim nedeniyle tahsil edemediğim hizmet bedellerine ilişkin olarak Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden yapılması gereken uygulama hususunda görüşlerinizi rica ediyorum.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 ve 67. maddeleri gereğince, serbest meslek kazançlarında elde etme tahsil esasına bağlanmıştır. Buna göre, serbest meslek kazancının tahsil edildiği tarihte hasılat olarak kayda alınıp, tahsil edilen yılda serbest meslek kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 10. maddesinde, serbest meslek faaliyetlerinde katma değer vergisini doğuran olay hizmetin ifası olarak tanımlandığından serbest meslek erbabının müşterilerine verilen hizmet karşılığı muhasebe ücretinin ödenip ödenmediği dikkate alınmaksızın katma değer vergisinin aylık dönemler halinde beyan edilerek ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Vergilendirme dönemlerindeki bu farklılık ancak KDV Kanununun 10. maddesinde yasal değişiklik yapılması ile giderilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *