Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Reddi miras halinde geride kalanların sigortalılığı

Mirasın reddedilmesi halinde ölen sigortalının geride kalan hak sahipleri ölüm aylığına hak kazanabilirler mi?

Aylık bağlandıktan sonra veya hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için gereken sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını yerine getirdikten sonra ölen 4/a veya 4/c kapsamındaki sigortalının geride kalan hak sahipleri olan eş, çocuk, ana ve babasına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ölüm aylığı bağlanmaktadır. Mirasta hak sahibi olan kişiler ile mirasın reddine dair hükümler ise 4721 sayılı Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Miras, mirasçıların tamamı tarafından reddedilebileceği gibi bir veya birkaç mirasçı tarafından da reddedilebilmektedir.

Ölen sigortalının hak sahiplerinden kimlere hangi hallerde aylık bağlanamayacağı 5510 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayıldığı, bu maddede mirasın reddine dair hükümler yer almadığı için, bu konuda özel kanun olan 5510 sayılı Kanuna göre, mirasçılar mirası reddetmiş olsalar dahi, hak sahiplerinden eşe, çocuklara, anne ve babaya kanundaki şartlar dahilinde ölüm aylığı bağlanacaktır. Medeni Kanun’da da mirası reddeden hak sahiplerinin ölüm aylığına hak kazanamayacaklarına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 4/b kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ise, varsa prim borçlarının mirasçılar tarafından Kuruma ödenmiş olması gerekecektir.

Sonuç olarak, hak sahipleri ölen sigortalıya karşı herhangi bir suç işlemedikleri takdirde, mirası reddetmiş olsalar dahi ölüm aylığına hak kazanacaklardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *