Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

TC kimlik no ile intibak sorgulama

Tc Kimlik No ile İntibak Zammı Sorgulama mümkün olacak Tc kimlik numarası ile intibak zammı hesaplama, tc kimlik ile ne kadar intibak zammı alacağım nasıl öğrenebilirim ? Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, 17 Ocak’tan itibaren zamlı aylıklarını alacak emeklilerin kafasının karışmaması için özel program hazırladı. Yapılacak olan özel uygulama ile siz emekliler öncelikle tc kimlik numaralırınızı sisteme girip alacağınız zammı göreceksiniz. Daha sonra bu alacaklarınızı maaşlarınızla birlikte alacaksınız. […]

2013 intibak zammı sorgulama

2013 intibak zammı sorgulama 2013 intibak zammı tablosu, 2013 intibak zamları öğrenme sorgulama nasıl yapılıyor ? Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, 17 Ocak’tan itibaren zamlı aylıklarını alacak emeklilerin kafasının karışmaması için özel program hazırladı. Yapılacak olan özel uygulama ile siz emekliler öncelikle tc kimlik numaralırınızı sisteme girip alacağınız zammı göreceksiniz. Daha sonra bu alacaklarınızı maaşlarınızla birlikte alacaksınız. Ne kadar intibak zammı alacağınızı öğrenmek için hemen aşağıda bulunan linke tıklayarak tc kimlik numaralarınızı girip sorgula butonuna basmanız yeterlidir. […]

İntibak zammı sorgulama

İntibak zammı sorgulama İntibak zamlarını bekleyen yaklaşık 2 milyon emekliyi ilgilendirecek çok yeni bir haberimiz var. İntibak zamlarındaki son durumu en net şekilde sizler tc kimlik numaralarınızı girerek sorgulama ekranından saniyesinde öğrenebileceksiniz. Bunun için kimliklerinizi yanınızda bulundurarak hemen aşağıda bulunan sorgulama linke tıklayınız. İntibak Zammı Sorgulama İçin Tıklayınız Açılacak olan sayfa ara ara yoğunluktan ötürü girmiyor olabilir lütfen daha sonra yeniden deneme yapınız. Bu sayfa üzerinden en net alacağınız ücretleri öğrenebileceksiniz.

2013 asgari geçim indirimi ne kadar?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 2013 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL) Bekar 73,40 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 73,40 Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 88,07 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 83,67 Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 98,35 Evli eşi çalışan ve […]

2013 Yılı konut kapıcıları asgari ücret ve kesintiler

  2013   KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.) NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ ASGARİ ÜCRET […]

2013 değerli kağıtlar fiyat tarifesi

  DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1) Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili […]

2013 özel iletişim vergisi

  ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 9) Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler […]

2013 Çevre Temizlik Vergileri

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas […]

2013 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci  fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden […]

2013 Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen […]