Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Öğrencilere GSS yasayla değiştiriliyor–Böbrek nakillilere 1 yıl daha malüllük maaşı

Öğrencilere GSS yasayla değiştiriliyor

Mevcut durumda 18 yaşına kadar sorgusuz-sualsiz, 18 yaşından sonra ise lise öğrencilerine 20, üniversitesi öğrencilerine de 25 yaşına kadar ana-baba üzerinden sağlık yardımı veriliyor. Yapılacak yasa değişikliği ile 20 yaşına kadar sorgusuz sualsiz, 25 yaşına kadar da tüm öğrencilere sağlık yardımı verilecek…

Dün bu köşeden, “Yüksek lisans ve doktorayı öğrencilikten sayılmıyor” demiştik. Aynı gün SGK’nın konuyla iki daire başkanı aradılar ve konuyla yakından ilgilendiler ve okurumuzun sorununu da hemen çözdüler. İfadelerine göre de sistemde, lisans ve lisansüstü öğrencilik diye ayrım yapılmıyormuş ama bazı il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerinde yanlış bilgilendirme ile memurlar hatalar yapıyorlarmış.

***YASA DA DEĞİŞİYORMUŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, ana-babalar çocuklarına öncelikle 18 yaşına kadar SGK üzerinden sağlık yardımı aldırabililer. 18 yaşından sonra ise lise veya dengi okul öğrencisi iseler bu süre 20 yaşına, yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar evli olmayan çocuklarına baktırabilirler. 25 yaşından sonra ise öğrenci de olsa baktıramazlar.

Ancak, SGK şimdi yasa tasarısı taslağı hazırlamış ve yakında TBMM’den çıkması da bekleniyormuş. Buna göre, 20 yaşına kadar bütün çocuklara sorgusuz-sualsiz ana-baba üzerinden SGK sağlık yardımı verecekmiş ve nerede okursa okusun tüm öğrencilere de 25 yaşına kadar sağlık yardımını verecekmiş. Hatta, okulu 23 yaşında bitse bile 25 yaşına kadar sağlık yardımı devam edecekmiş.

Böbrek nakillilere 1 yıl daha malüllük maaşı

Sosyal Güvenlik Kurumu intranetinde “2011/49 sayılı Genelgenin 1.7 nci Maddesine İlişkin Açıklama” yayımlanmıştır. Daha önce SGK Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı Olur’ una istinaden çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri konulu 10/06/2011 tarihli ve 2011/49 sayılı Genelge yayımlanmıştı. Söz konusu Genelgenin 1.7. maddesinde yer alan “Böbrek hastalığı nedeniyle haklarında maluliyet kararı verilenler, böbrek nakli olmaları halinde, nakil tarihinden 1 (bir) yıl sonra kontrol muayenesine tabi tutulacaktır. Daha önce böbrek nakli oluncaya kadar kontrol muayenesi gerekmediği kararı verilenler hakkında da bu hüküm uygulanacaktır” hükmünün uygulanmasında tereddütler oluştuğu tespit edilmiştir. Yukarıda 1.7. maddesinde “daha önce” ifadesi ile kastedilen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden sonrası içindir.” Buna göre SGK’dan böbrek rahatsızlığı sebebiyle malülen emekli edilenler, böbrek nakli olmuşlarsa, nakil tarihinden itibaren bir yıl daha malüllük aylığı devam edecek ama 1 yıl sonra kontrol muayenesine tabi olacaklar. Kontrol muayenesinde rapor oranı yüzde 60 altına inenlerin malüllük aylığı kesilecekmiş.

ALİ TEZEL 23.10.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *