Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Neden Tamamlayıcı ve Destekleyici Sigorta– Bireysel Emeklilik Stopaj Kesintisi İadesi

 

Son bir yıl içinde SGK’nın yayınladığı Tamamlayıcı ve Destekleyici Sigorta’nın uygulamaya konulması ve özel sigorta şirketleri tarafından poliçe satılması konusunda defalarca yazı yazdım. Tek amacım var, özel  hastaneler ile vatandaşlarımız arasındaki PARA ilişkisi ancak bu sigorta ile sona erdirilebilir…

1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası sistemi ile ülkemizde ilk defa genel sağlık sigortası başladı. Başladı ama bu sistem ile birlikte SGK’lıların özel hastaneye gidişlerine tam yol verildiği gibi Özel Hastanelerin vatandaştan PARA almasına da yol verildi.

***ÖNCE YÜZDE 30 İDİ

SGK’lı hasta, SGK ile sözleşme yapmış özel hastaneye gittiğinde SGK’nın belirlediği fiyatlar (SUT) üzerinden hastaneye yüzde 30 oranında ilave ücret ödemekteydi. Sonra özel hastanelerin bastırmasıyla bu oran yüzde 90’lara kadar çıktı. Hatta birçok özel hastane yasadışı bir şekilde bu oranların üzerinde ilave ücretleri vatandaştan istedi. Biz de vatandaşa FATURA isteyin gerçek rakamları görün demiştik. Zira, fatura istendiğinde istenen rakamlar gerçek rakamlara hemen iniveriyordu.

***HASTANE VE HASTA ARASINDA PARA VAR

SGK’nın uyguladığı sistem gereğince, özel hastaneye gittiğimizde paranın bir kısmını SGK bir kısmını biz veriyoruz. Bu da araya hiç parasal ilişkinin girmemesi gereken sağlık konusunda, hasta-doktor ve hasta-hastane arasında para ilişkisini başlatıyor. İşte, şayet yol verilen Tamamlayıcı ve Destekleyici Sigorta uygulamaya girerse, hasta-hastane-doktor arasındaki parasal ilişki tamamen bitecek.

***ÖZEL SİGORTALAR YANAŞMALI

SGK  uygulamaya yaklaşık 6 ay önce yol verdi ama ortada daha Tamamlayıcı ve Destekleyici Sigorta Poliçesi satan özel sigorta şirketi yok. Zira, şimdi normal özel sağlık sigortasını kişi başına (kişi sağlıklı ise) 2 ile 4 bin lira arasında satıyorlar ve sattıkları kişi sayısı da 2,5 milyon kadar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında ise beklenen ve ümit edilen fiyat 400 ile 1800 arasında değişiyor. Üstelik Tamamlayıcı Özel Sağlık Sigortası uygulamaya girerse hemen hemen tüm özel hastaneler SGK ile sözleşme imzalayacaklarından normal sağlık sigortasını satma şansları kalmayacak. İşte bu nedenle özel sağlık sigortası şirketleri Tamamlayıcı ve Destekleyici sigorta türüne yanaşmıyorlar. Ancak birisi bu işe başlarsa arkası çorap söküğü gibi gelir.

Bireysel Emeklilikten Ayrılanların Vergi İadesi Alma Süreci

Yedi yıl katkı payı ödedikten sonra 2009 yılında kendi isteğimle bireysel emeklilik sisteminden ayrıldım. Ücretli olarak çalışmakta olduğum kamu kuruluşunda bu 7 yıl içerisinde ödemiş olduğum katkı paylarından dolayı her ay gelir vergisi indiriminden yararlandım. Yeni çıkan bireysel emeklilik kanunlarından benim de faydalanabilmem için, anaparadan fazladan kesilen %15 tutarındaki paramın iadesini alma hakkım doğar mı? Yoksa GİB’e yargı yoluna müracaat ederek dava açmam mı gerekiyor? E.KESİM/SAKARYA

 6327 sayılı Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci ve 94 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile 29.08.2012 tarihinden itibaren emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili yapılan ödemelerde ana para değil sadece irat tutarları üzerinden tevkifat yapılması uygulamasına geçilmiş bulunuyor.  6327 sayılı Kanunun 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe giren geçici 1 inci maddesine göre, 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili olarak anılan geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan anapara tutarları dâhil ödemeler üzerinden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine ödenen vergilerden irat tutarına isabet eden tutarı aşan kısmın, hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi şartıyla 29.08.2012 tarihinden itibaren ret ve iade edilmesi yolu açılmış durumda. Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl ve 56 yaş dolmadan 2012/Haziran ayından önce ayrıldığınızdan dolayı hem katkı paylarınızdan doğan iratlarınızdan hem de ödediğiniz katkı payı toplamından stopaj kesintisi yapılmıştı. Size de bu iadenin yapılabilmesi için de 29.08.2013 tarihinden önce tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat etmeniz gerekiyor.                                                                                                                                                                         

ALİ TEZEL                                                                                                                                                     16.10.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *