Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Muhasebe defterleri ne zaman tasdik edilmeli?

 

 

DEFTER TASDİK ZAMANI(V.U.K. MADDE:221)

TASDİK HALLERİ

TASDİK ZAMANI

DAYANAĞI

Öteden beri işe devam edenler

Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde)

V.U.K.221.Maddesi

Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler

Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda

  

Yeni işe başlayanlar

İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.)

V.U.K.221.Maddesi

Yeni işe başlayan, sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler

İşe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

V.U.K.221.Maddesi

Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme

Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce

V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgâhının bulunduğu yerdeki noterlere tasdik ettirilir. Şube işyerinin defterleri merkez işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere tasdik ettirilemez. Ancak defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *