Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Maliye alacağına şahin vereceğine karga olamayacak

ANAYASA Mahkemesi, bir süre önce önemli bir karar verdi.

Maliye’nin vergi alacağını tahsil ederken ve mükelleften fazla veya yersiz tahsil ettiği vergiyi iade ederken,”farklı standart” uygulamasıyla ile ilgili yasa hükmünü “iptal” etti. 
Başka bir anlatımla, “alacağına şahin vereceğine karga” benzetmesine konu olabilen, haksız uygulamaya”dur” dedi.

 

KAYSERİLİ FELSEFESİ GİBİ

 

Kayseri’li esnafa sormuşlar;
– Şu malın fiyatı kaç lira?
O da yanıtlamış;
– Alacan mi yoksa satacan mi?
Maliye’nin uygulaması da buna benziyor. 
Vergi borcu olan mükellefe, borcunu ödemede geciktiği zaman, geciken her ay için “yüzde 1.40 faiz” (gecikmezammı) uygulanıyor (6183 Sayılı Yasa Md.51). 
Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya iadesi gereken vergilere ise, aylık “yüzde 1 faiz” ödüyor (Vergi UsulYasası Md. 112/4).
İade yapılırken, bununla ilgili faiz verginin fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği tarihten (örneğin iki ya da üç yıl öncesinden) başlatılmıyor. Mükellefe;
“Gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayıp getir. İnceleyelim, hepsi tamamsa üç ay bekle. Üç ay içinde ödeme yapılmazsa, dördüncü aydan itibaren yüzde 1 faiz işleteceğiz” deniliyor.

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Aydın Bölge İdare Mahkemesi, yukarıdaki çelişkiyi 2008 yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme de; 
“Fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde, tahsilatın yapıldığı tarih yerine, başvuru tarihinden üç aysonra başlayacak bir faizin ödenmesine ilişkin kural, kişinin belli bir dönem için faiz gelirinden mahrum kalmasısonucunu doğurarak, genel yarar ile kişi yararı arasındaki dengenin bozulmasına yol açmakta, bu durumhukuk devletinde korunması gereken mülkiyet hakkının ihlaline neden olmaktadır.”
diyerek, Vergi Usul Yasası’nın 112/4. maddesi hükmünü iptal etti (Anayasa Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2011tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10.2.2011 Tarih ve E.2008/58, K.2011/37 sayılı kararı).

 

YÜRÜRLÜK 1 YIL SONRA

 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı bir yıl sonra yürürlüğe girecek.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girseydi, iade ile ilgili faiz ödemesi bütünüyle ortadan kalkacaktı.
İptal kararı yürürlüğe girene kadar yani bir yıl içinde, “fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesi” ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor.
Bu düzenleme yapılırken de Maliye’nin “alacağına şahin vereceğine karga” benzetmesinden uzak durması gerektiğinin mesajı veriliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *