Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

limited şirket ortağının sigortalılığı

Limited irket orta kendi irketinde (4/a) kapsamnda (SSK’l) sigortalolabilir mi?

Daha nce SSK’l hizmetinin olmasnn bir nemi var mdr?

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu’nun 4. maddesine gre, anonim irketlerin ynetim kurulu yesi olan ortaklar ile, dier irket ortaklar (4/b) kapsamnda sigortal saylmlardr. Limited irket ortaklarnn sigortall irketin ticaret siciline tescil edildii, yeni ortaklarn sigortall ise, hisse devrinin pay defterine ilendii tarihte balayacaktr.

Ayn kanunun 53.  maddesine gre ise, ilk nce balayan sigortallk ilikisi esas alnacak, bu sigortallk devam ettii srece daha sonra balayan sigortallk dikkate alnmayacaktr. Limited irket orta olmadan nce (4/a) kapsamnda bir iyerinde almaya balanlm ise bu sigortallk devam ettii srece irket orta olunmasna ramen (4/b)’li olunmayacak, (4/a) sigortallnn sona ermesi halinde (4/b) sigortall balam olacaktr. Hi ara verilmemi olunsa dahi irket orta kendi irketinde (4/a) kapsamnda sigortal olamayacaktr. (4/b) kapsamnda (Ba-Kur) sigortal olmak zorundadr. Sigortalnn, sigortal saylmas gereken sigortallk halinden baka bir sigortallk hali iin prim demi olmas durumunda, denen primler esas alnan sigortallk hali iin denmi kabul edilecektir. (4/b) kapsamnda sigortal olmas gereken irket orta kendi irketinde (4/a) kapsamnda sigorta primi dedii takdirde bu primler geerli olan (4/b) sigortall iin dikkate alnacaktr. Ancak, 1.10.2008 tarihinden nce (4/b) kapsamnda sigortal olduklar halde, kendilerine ait veya ortak olduklar iyerlerinden (4/a) kapsamnda prim demesi olanlarn sigortallklar kesintiye urayncaya kadar devam ettirilecektir.

zet: Bir kii daha 01.10.2008 tarihinden nce kendi irketinde sskl olarak almaya balamsa imdi bu sskllk durumu devam edebilir. Fakat 01.10.2008 tarihinden sonra kendi iyerinde sskl olarak bir kii alamaz. Daha nce sskl olan bir kii kendisine ait irket kursa, bu irket ortaklndan dolay arada hi gn vermeden sskda devam edemez. bakura gemek zorundadr.

kaynak:lebibyalkn

One Comment

  1. ESRA says:

    lütfen oku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *