Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kira vergisi hesaplama örnekleri 2012

Eda AHN ve ei Ferhat AHN, 2011 ylnda ayr ayr hissesine sahip olduklar dairelerini konut olarak kiraya vermeleri sonucu, 18.000 TL kira geliri elde etmilerdir. Eda AHN ayrca 2011 ylnda iyeri olarak kiraya verdii gayrimenkulnden 15.000 TL brt kira geliri elde etmitir. yeri iin denen kira bedeli zerinden 3.000 TL gelir vergisi tevkifat yaplmtr.

Ferhat AHN ayn zamanda doktorluk faaliyetinden dolay 2011ylnda 48.000 TL serbest meslek kazanc elde etmitir. Yl iinde serbest meslek kazancndan 6.000 TL tevkifat yaplmtr.

Her iki mkellef de gtr gider yntemini semitir. Mkelleflerin kira gelirlerine ilikin gelir vergisi aadaki gibi hesaplanacaktr.

Eda AHN’in Beyan:

rnekte kiraya verilen konut 1/2 hisseli olduundan elde edilen 18.000 TL kira gelirinin (18.000/2) 9.000 TL’sini Eda AHN, 9.000 TL’sini de Ferhat AHN ayr ayr beyan edecektir.

Eda AHN’in gelir vergisi tevkifatna tabi tutulan iyeri kira geliri 15.000 TL ile hissesine den konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna tutar aan ksm (9.000 TL – 2.800 TL) 6.200 TL birlikte dikkate alndnda (15.000 + 6.200 =) 21.200 TL 2011 yl iin beyanname verme snr olan 23.000 TL’yi amadndan, iyeri kira geliri beyannameye dahil edilmeyecek olup, sadece hissesine den 9.000 TL konut kira geliri beyan edilecektir.

Gayrisafi rat Toplam 9.000 TL

Vergiden stisna Tutar 2.800 TL

Kalan (9.000 – 2.800) 6.200 TL

%25 Gtr Gider (6.200 x %25) 1.550 TL

Vergiye Tabi Gelir (6.200 – 1.550) 4.650 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 697,50 TL

Damga Vergisi 34,50 TL

Ferhat AHN’in Beyan:

Ferhat AHN’in, konut olarak kiraya verilen daireden hissesine den kira geliri 9.000 TL’dir.

Kira gelirinin yannda ticari, zirai veya mesleki kazancn beyan etmek zorunda olan mkellefler, 2.800 TL’lik konut kira geliri istisnasndan yararlanamazlar. Kitchen Remodeling Thousand Oaks, CA . devlinin, gerek usulde vergilendirilen serbest meslek kazanc bulunduundan dolay konut kira geliri istisnasndan yararlanamayacaktr. Yllk gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek kazancyla birlikte kira gelirini de beyan etmek zorundadr.

Konut Kira Geliri 9.000 TL

%25 Gtr Gider (9.000 x %25) 2.250 TL

Safi rat 6.750 TL

Serbest Meslek Kazanc 48.000 TL

Beyan Edilen Gelirler Toplam (48.000+6.750) 54.750 TL

Vergiye Tabi Gelir 54.750 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 12.842,50 TL

Kesinti Yoluyla denen Vergiler 6.000,00 TL

denecek Gelir Vergisi 6.842,50 TL

Damga Vergisi 34,50 TL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *