Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kira gelir vergisi 2010

Kira Gelirinin Elde Edilmiş Olması

Kira gelirinin elde edilmiş sayılması için ilgili kira bedelinin tahsil edilmiş esası geçerlidir. Yani sizin kiracınız var ve bu kiracınızla davalık bir durumdasınız ve bu yüzden kiracınız size kira ödemelerini yapmıyor. Bu durumda siz buradan gelir elde edilmiş gibi düşünüp kira vergisi vermenize gerek yoktur.

Muhasebede tahsil esası ve tahakkuk esası üzere iki unsur vardır. Devletimiz burada tahsil esasını uygulamayı uygun görmüştür ki bizce de olması gereken budur.

Kira Bedelinin Tahsil Edilmiş Olması

Kira bedelinin tahsil edilmiş olması bedelin Türk parası ya da döviz ile ödenmiş olmasıdır aynı zamanda kiracının gayrimenkul sahibine çek vermesi de nakit tahsilât sayılır.

Burada küçük bir hatırlatma yapalım. Döviz ile yapılan kira sözleşmelerinde zam yapılmaz. Yani kiracı ben zam yapmıyorum derse mülk sahibi bunun için dava açamaz.

Tahsil esasını biraz daha açarsak;

Aylık kira bedeli 1.000 TL olan 2007,2008 ve 2009 yıllarının kira bedellerinin toplamı olan 36.000 TL’yi Aralık 2009 tarihinde nakit almış bir kişi beyannameyi hazırlarken 36.000 TL üzerinden hazırlayacaktır.

Fakat bu kişi 2009 Ocak ayında, 2009,2010 ve 2011 yıllarına ait 36.000 TL’lik kira bedelini peşin tahsil etmişse, 2010 yılının Mart ayında sadece tahsil etmiş olduğu tutarlardan 2009 yılına ait tutar olan 12.000 TL’yi beyan edecektir. Kalan tutarları da ilgili dönemlerde beyan edecektir.

Dövizli Kira Sözleşmeleri

Kira sözleşmelerinin döviz olması durumunda matrahın belirlenmesinde uygulanacak bir özellik vardır bu da dövizin hangi kur üzerinden çevrileceğidir. Burada döviz bürolarında yer alan kur yerine T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunu kullanmalıyız. Merkez bankasında kira sözleşmesine ait kur yoksa Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu kurları kullanmalısınız.

Emsal Kira Bedeli Uygulaması

Çeşitli sebeplerden dolayı mülkümüzde oturan çeşitli kimselerden çeşitli sebeplerle daha düşük bir kira bedeli alırız ya da hiç kira almayız. Bu durumlarda sizin bu iyiliğiniz, hayrınız sadece sizi bağlayacaktır. Bunun için devlet kira gelirlerinden dolayı vergiden mahrum kalmayacaktır. Burada da beyanname verilirken emsal kira bedeli üzerinden beyannamenizi doldurmalısınız. Emsal kira bedeli herhangi bir kurum tarafından belirlenmemişse Emlak vergisi değerinin %5’i üzerinden beyan vereceksiniz. Bu %5lik tutar yıllık matrahınız olacaktır.

Evinizde anneniz, babanız, çocuklarınız ya da kardeşleriniz oturuyorsa bu durumlarda emsal kira uygulaması yapmanıza gerek yoktur. Ayrıca evinizin korunması için herhangi bir aileye evinizde oturmasına izin vermişseniz bu durumda emsal kira bedeli uygulaması yapmanıza gerek yoktur.

Kira Gelirlerinde İstisna Uygulaması

Devlet her sene kira gelirlerine ait bir istisna tutarını açıklar. Bu tutar 2009 senesi için evlerde 2.600 TL’dir. Bu istisna tutarının altında kalan bir kira geliri elde ediyorsanız herhangi bir beyanname vermeye ihtiyacınız yoktur.

Örnek vermek gerekirse, Aksaray ilinde bir daireniz var ve bu dairenizden aylık 200 TL kira alıyorsunuz. Bu daireden senede toplam 2.400 TL kira geliri elde etmiş olmanıza karşın bu tutar 2.600 TL’lik istisna tutarının altında yer almasından dolayı herhangi bir kira vergisi ödemeniz gerekmemektedir.

İstisna uygulaması sadece evlere ait kira gelirlerinde vardır. İşyeri kira gelirlerinde herhangi bir istisna uygulaması yoktur. Bir kişiye ait hem ev hem de işyeri var ve bu iki mülkünden dolayı gelir elde ediyorsa sadece eve ait olan 2.600 TL istisnayı uygulayabilir.

Mülkiyeti Birden Fazla Kişiye Ait Olan Mülkler

Bazı mülkler birden fazla kişi üzerine kayıtlıdır. Bu durumda 2.600 TL’lik istisna uygulaması her gerçek kişi için ayrı ayrı uygulanacaktır.

Buna örnek vermek gerekirse. Aylık kira tutarı 1.000 TL olan bir ev olsun ve bu evin %20’lik kısmı Ali Bey’e %80’lilk kısmı ise Ayşe Hanım’a ait olsun. Bir senelik kira geliri 12.000 TL olacaktır. Ali Bey’in kendi payına 12.000 X 0,20 = 2.400 TL kira geliri elde edecektir. Ali Bey’in elde etmiş olduğu kira geliri 2.600 TL’lik istisna tutarının altında olmasından dolayı herhangi bir beyanname vermesine gerek yoktur. Fakat Ayşe Hanım, 12.000 X 0,80 = 9.600 TL üzerinden yıllık gelir vergisi verecektir.

İstisna Adedi

Ayşe Hanım’ın Ali Bey ile olan evi dışında kendisine ait bir başka evi daha olsun. Bu evden de ayda 500 TL kira geliri elde ettiğini düşünürsek bu ikinci ev için istisna uygulanmayacaktır. İstisna uygulaması her gerçek kişi için sadece bir kez uygulanacaktır. Bu durumda Ayşe Hanım, 500 X 12 = 6.000 TL + 9.600 TL =15.600 TL üzerinden gelir vergisi ödeyecektir ve 2.600 TL’lik istisnasını sadece bir kere kullanacaktır. Ayşe Hanım iki tane evim var diyerek iki kere 2.600 TL’lik istisna tutarını kullanamaz.

Kira Gelirinin Tespitinde İndirilecek Giderler

Kira geliri elde ederken bu mülkle ilgili yapılmış olan çeşitli masraflar vardır. Bu masrafları belgeleyebiliyorsak bunları gider olarak kullanabiliriz. Gider uygulamasında iki usul vardır. Bunlardan birincisi gerçek gider yöntemi diğeri ise götürü gider yöntemidir.

Götürü gider uygulamasını seçen kişiler 2 yıl geçmedikçe bu uygulama türünden vazgeçip gerçek gider uygulamasına geçemez.

Götürü gider uygulamasında Yıllık kire tutarından istisna tutarı düşüldükten sonra kalan matrahın %25’i kadarlık kısmını götürü gider olarak kullanabiliriz. Gerçek gider uygulamasında ise elimizde bulunan evrakları 5 sene boyunca saklamamız gerekmektedir.

Kira Gelirinin Beyanı

Evlerde kira geliri istisna tutarı 2.600 TL’dir,

İşyerlerinde kira geliri istisna tutarı 22.000 TL’dir

Beyan sırasında işyeri kira gelirinin brüt tutarı 22.000 TL olacaktır, evlerde ise İstisna tutarını aşarsa beyanname verilecektir.

Beyannamelerin Verilme Zamanı Ve Yeri

Beyannameler 1 mart ile 25 mart akşamına kadar verilir. Beyannamenin son günü resmi tatile geliyorsa beyannamenizi ilk iş gününde verebilirsiniz.

Beyannamenizi ikamet ettiğiniz yerin vergi dairesine vermeniz gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse İstanbul ili Fatih ilçesinde oturuyorsunuz fakat kira geliri elde ettiğiniz mülkünüz Kadıköy ilçesinde. Bu durumda ikamet ettiğiniz yer olan Fatih ilçesinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine vereceksiniz.

Verginin Ödenmesi

Beyan sonucu tarafınıza çıkan vergi ödemenizi Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte ödeyebilirsiniz.

24 Comments

 1. özkan says:

  kadir,
  GVK 89. maddede belirtilen diğer giderler gayrimenkul sermaye iratları için de geçerli.

  götürü usulü seçenler aynı zamanda diğer indirimleri de düşebilir mi? eğitim sağlık harcamaları vs. (çünkü gerçek usul ve götürü usul kira ile ilgili giderlerde bir ayrımdır, ama adı üstünde bunlar diğer giderler)

  ve de ilgili maddede beyan edilen gelirin %10unu geçmemek üzere ifadesi, toplam gider için mi, yoksa her biri için ayrı ayrı mı?

  son olarak beyan edilen gelirden kastı, vergi matrahı mı? biraz kafam karıstı,
  cok mu oldu :)

 2. özkan says:

  hepsinin cevabını buldum kadir.

 3. admin says:

  kadir,
  GVK 89. maddede belirtilen diğer giderler gayrimenkul sermaye iratları için de geçerli.

  Götürü usulü seçenler aynı zamanda diğer indirimleri de düşebilir mi? eğitim sağlık harcamaları vs. (çünkü gerçek usul ve götürü usul kira ile ilgili giderlerde bir ayrımdır, ama adı üstünde bunlar diğer giderler) / Evet, Götürü usulü seçenler ayrıca Eğitim ve sağlık harcamaları, Eğitim ve sağlık tesislerine ilişkin bağış ve yardımları, şahıs ve bireysel emeklilik sigorta primlerini indirebilirler.

  ve de ilgili maddede beyan edilen gelirin %10unu geçmemek üzere ifadesi, toplam gider için mi, yoksa her biri için ayrı ayrı mı? Burada toplam giderden ya da her biri için yapılan giderlerin %10’unu geçmesi sonucu değiştiriyor mu da? Örneğin eşi için 1.000 TL, oğlu için 500 TL eğitim gideri yapmış olsa toplamda 1.500 TL olacak. Açıkçası bu sorunu tam anlayamadım.

  son olarak beyan edilen gelirden kastı, vergi matrahı mı? Biraz kafam karıştı,
  Burada da Safi irat, Yani, üzerinden istisna yapılmış, götürü gider düşülmüş tutarın %10’u olması gerekiyor. En azından gelir idaresinin kendi uygulaması bu şekildi.
  cok mu oldu :)

 4. özkan says:

  anlamadığım soru şu,
  eğitim harcaması beyan edilen gelirin %10unu geçemez diyor.
  emeklilik harcaması için de beyan edilen gelirin %10unu geçemez diyor.

  iki %10 ayrı ayrı uygulanıyor değil mi?
  yani, benim eğitm harcamam %7, emeklilik harcamam da %7.. topluca bakarsan %14 eder, ama ayrı ayrı ikisinin de %10u geçmemesine bakılırsa, ikisini de düşebilirm..

  bir de,

  son cümlenle ilgili gelir idaresi sanki farklı bir tarif veriyor.
  “İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir
  olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl
  zararları toplamından önceki tutar esas alınacaktır.”

 5. Hakan says:

  Kira ile beraber menkul sermaye iradi da beyan etmek icin e-beyanname sistemi ile bir musavir olmadan 1001a formu ile kendim basvurabilir miyim?

  Bana e-beyanname, sadece kira gelirin varsa kullanabilecegin bir yontemdir; menkul sermaye iradin da varsa mali musavir olmadan vergi formu veremezsin diyorlar.

 6. […] Bey sormuş, Kira ile beraber menkul sermaye iradi da beyan etmek icin e-beyanname sistemi ile bir musavir […]

 7. […] bilgi edinmek için; http://muhaseberehberi.com/kira-gelir-vergisi-2010/ yazısını okuyabilirsiniz. AKPC_IDS += "544,";Popularity: unranked […]

 8. fikri says:

  hayırlı sabahlar ben burdurda bır ogrencıyım halıyle ewde kalıyorum ew sahıbımle ewde 3 kısı oldugumuz ıcın 50 kıraya zam yapmak ıstemesı nedenıyle tartıstık aynı daırenın ustu bızım daıremızden daha yenı olmasına ragmen bız orası ıle aynı parayı werıyoruz… buda benım sınırımı bozuyor.ayrıca ogrencıye 500 aıleye 300 mantıgınada sınır olmaktayım neyse ew sahıbımın yaklasık 10 tane daıresı war hepsı kırada bu daırelerın kıra gelır vergılerını odemıyor buyuk ıhtımalle ew sahıbımı nereye sıkayet edebılırım

 9. Nihal acun Boğa says:

  oturdığum ilin dışında bir dairem var.Nisan 2011 de eikametgah olarak kiraladım.Kontratımız aile evi ancak öğreniyorum ki evi kiralayan bayan orada dikiş dikiyor hotkutur işler yapıyor bu durumda benim evim işyerimi?ev mi?

 10. nihalacunboga says:

  konut olarak kiraya verilen yerde daha sonra iş yapılıyorsa nasıl beyan edilir?

 11. admin says:

  vergiye kayıtlı ise işyeri olarak geçer. sizin adınıza vergi ödemesi gerekir.

 12. Ali says:

  2010 haziran ayında bir ev satın aldım. Evi aldığım kişi ile Aralık2010 dönemine kadarki kiraların onun hesabına yatması konusunda anlaştık. Ocak-2011 tarihinden itibaren ise kiralar benim hesabıma yatmaya başladı.Burdaki sorum 2010 yılı için kira geliri beyannamesini kimin vermesi gerekiyor?Yardımlarınız için teşekkür ederim.

 13. babür carioğlu says:

  sorularımızı nasıl size yöneltiyoruz

 14. MUSTAFA POLAT says:

  İyi günler sizden ricam evimi aylık 300 tl den kiraya verdim senelik ne kadar vergi çıkar tşk ederim kolay gelsin

 15. Erkan Özkan says:

  Evimde şu anda kiracı bulunmaktadır. Ev benlm adıma kayıtlıdır. Fakat ben şu anda eşimin bağlı olduğu kuruluşun lojmanında oturmaktayım. Lojman eşimin adınadır. Beyanname verirken bunu belirttim ama bana ev sizin adınıza lojman eşinizin adına dolayısıyla lojmana verdiğiniz kireyı gider olarak gösteremeyaceğimi belirttiler. Acaba lojman kirasını gider olarak gösterebilmem mümkün mü?Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.

 16. admin says:

  http://facebook.com/muhaseberehberi adresindeki sayfayı begenip sorularnızı yöneltebilirsiniz.

 17. hamid çavdar says:

  televivyon haberlerinde18mart günü 300tl üzeri geliri olanlar kira geliri beyannamesi vermesi gerekli olduğu söylendi 2010yılı için konut kira geliri muafiyetlerinde arttırımmı oldu teşekkürler

 18. serpil erkahveci says:

  aylık 450 lirası olan evimden kira geliri almaktayım.ancak bu ev vefat eden eşimden benim ve 2 çocuğumun adına 3 hissli bir evdir. benim sormak istediğim kira vergisi ödeyip ödemeyeceğim. ödemeyecek isem vergi dairesine dilekçe verecekmiyim. şimdiden teşekkürler.

 19. kemal KORKMAZ says:

  iyi günler benım kira gelırım var diye vergi dairesinde açılışta bulundum 6 ay kira aldığım için 22,000 tl yi geçmiyormuş,bende bir dilekçe yazdım sicile biraktım daha sonra sorun olurmu

 20. Rahime Bahaduroğlu says:

  benim adıma bir evim var.Şu anda kirada fakat aynı zamanda kirada oturmaktayız.Kontrat eşimin adına ve ben kefil olarak gözüküyorum.Ben yinede kira beyannamsi verecekmiyim.Beni aydınlatırmısınız. Teşekkürler.

 21. admin says:

  Yanlış söylemişler.

 22. meral akıncı says:

  merhabalar benim 10 yıl banka kredisi kullanarak aldığım bir evim var.2 yıldır 550 tl kira alıyorum.800 tl kredi ödemekteyim.kira vergisi beyn etmem gerekiyormu. teşekkürler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *