Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kınama Cezasına İtiraz Edebilir Miyim?

 

Kınama Cezasına İtiraz Edebilir Miyim?

Sorunuz:

Güvenlik görevlisiyim. Hiç sucum yokken hayali bir olaydan dolay amirlerim tarafımdan kandırılarak kınama cezası aldım bu cezaya itiraz etme hakkim var mı?

Cevabımız:

4857 sayılı İş Kanununda disiplin cezalarına ilişkin çok açık hükümler yer almaktadır. Bu sebeple aldığınız kınama cezasının itirazına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu boşluğu Borçlar Kanunu hükümleri ve İş Kanunun diğer hükümleri doldurmaktadır. Borçlar Kanunun 315.maddesine göre disiplin cezaları sürekli olacak ise işçiyi bağlaması açısından yazılı şekilde yapılması ve işçiye bildirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra disiplin yönetmelikleri iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri de düzenlenebilmektedir. Bu disiplin cezaları işçinin, işin düzenini bozması durumunda uygulunabilmektedir. Bu halin dışındaki durumlarda disiplin cezası uygulanamamaktadır. Ayrıca diğer bir zorunluluk ise işçinin kusurlu olması zorunludur. Yani sizin bahsettiğiniz gibi ortada herhangi bir kusur bulunmamasına karşın disiplin cezasına uğradığınız takdirde bunun geçersiz olacağı kanısındayım. Eğer ki işvereniniz sizi disiplin cezalarından dolayı kıdem tazminatsız işten çıkartırsa işe iade davası açma koşullarını taşıyorsanız 1 ay içerisinde işe iade davası açmanızı öneririm. Mahkeme verilen disiplin cezalarını inceleyerek feshin haklı sebeple olup olmadığına karar verecektir. Ayrıca işverenin sizi disiplin cezalarıyla yıldırarak istifaya zorladığını düşünüyorsanız da bir avukata danışmak kaydıyla iş sözleşmenizi haklı sebeple feshedebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *