Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşletme dışından doktor hizmeti ve vergisi

İşletmemiz dışarıdan doktor hizmeti almakta ve bu hizmetler karşılığı doktorlar tarafından işletmemize serbest meslek makbuzu düzenlenmektedir. Doktorlara yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Teşekkürler.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi gereğince ücretin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler şeklinde tanımlandığı; 65. maddesinde ise her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olacağı hüküm altına alınmıştır.

 Söz konusu doktorlar ile işletmeniz arasında hizmet sözleşmesi yapılarak doktorların iş yerinize bağlı olarak emir ve talimatlarınız dahilinde çalıştırılması halinde yapılan ödemelerin ücret ödemesi olarak kabul edilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendine göre tevkifat yapılması; hizmet aldığınız doktorlar ile işletmeniz arasında doktorluk hizmeti satın alınmasına ilişkin olarak sözleşme düzenlenmesi ve söz konusu sözleşmenin doktorların mesleki faaliyetlerinin icrasını şahsi sorumlulukları altında, kendi nam ve hesaplarına yaptıklarına dair karine teşkil edecek hükümler bulunması halinde  doktorlara yapılan ödemelerin serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi ve verilen hizmet karşılığı düzenlenen serbest meslek  makbuzuna istinaden yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının 2/b bendine göre tevkifat yapılması gerekmektedir.

kaynak: Lebib Yalkın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *