Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşe iade davası açsam dava ne kadar sürede sonuçlanır?

8 yldan beri altm iyerinde 25.2.2012 tarihinde i akdime son verildi. e iade davas asam dava ne kadar srede sonulanr?

4857 sayl Kanunu’nun 18. maddesine gre, otuz veya daha fazla ii altran iyerinde en az alt aylk kdemi olan iinin belirsiz sreli i szlemesinin iveren tarafndan feshedilmesi halinde ii ie iade davas aabilecektir. Ayn kanunun 20. herve leger . maddesine gre, i szlemesi feshedilen ii, fesih bildiriminde sebep gsterilmedii veya gsterilen sebebin geerli bir sebep olmad iddias ile fesih bildiriminin teblii tarihinden itibaren bir ay iinde i mahkemesinde dava aabilecektir. Alan bu dava seri muhakeme usulne gre iki ay iinde sonulandrlacak, mahkemece verilen kararn taraflarca temyizi halinde, Yargtay bir ay iinde kesin olarak karar verecektir. Ancak, mahkemelerin i younluu nedeniyle, kanunda ngrlen yukardaki srelerde davalarn sonulanmas mmkn grlmemektedir. Kanundaki srelerin almasndan sonra verilen kararlar da geerlidir. i, ie iade davasn ihbar ve kdem tazminat ile dier iilik alacaklarna ilikin dava ile birlikte aamaz. nk, ie iade davalar seri muhakeme, dier alacak davalar ise szl muhakeme usulne tabidir. Ayrca, iki davann birlikte almas durumunda Yargtayn ksa srede karar vermesi de zorlaacaktr. Yukarda sz edilen 20. maddeye gre, i mahkemelerinin ykn azaltmak maksadyla, ii ile iverenin anlamas durumunda, uyumazlk ayn srede zel hakeme de gtrlebilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *