Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşçinin İş Yerinde Uyuması

Sorunuz:

Bugün istifa dilekçesini yazdırlar bana sebebi uyurken resmimin çekilmiş olması ve tekrarlanırsa istifa dilekçemi işleme konulacağını söylediler ne yapmalıyım işten çıkartırlarsa kıdem tazminatı alabilir miyim?(Ahmet A.)

Cevabımız:

Ahmet Bey,

İş sözleşmeleri işçiye iş görme borcu, işverene ise işçinin gördüğü işe karşılık ücret ödeme zorunluluğu yüklemektedir. İki tarafında kendilerine yüklenilen ödevi yapması iş kanunu ve iş sözleşmesi gereğince zorunludur. Aksi halde iş sözleşmesi derhal feshedilebilmektedir. Bahsettiğiniz duruma ilişkin Yargıtay emsal kararlarında işin niteliğini göz önünde bulundurarak işçinin uyumasını değerlendirmektedir. Örnek vermek gerekirse işçinin uyuması ile işin güvenliği tehlikeye düşüyorsa işveren kıdem tazminatı ödemeden haklı sebeple işçiyi işten çıkartabilmektedir. Bununla ilgili Yargıtay kararı şu şekildedir:

 T.C. YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 2002/5385

Karar: 2002/20192

Karar Tarihi: 30.10.2002

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KIDEM TAZMİNATI TALEBİ – BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI – TEHLİKELİ İŞ – DAVACI İŞÇİNİN DİNAMİT DEPOSUNDA BEKÇİLİK YAPARKEN UYUMASI – UYUMA OLAYININ MAHZURUNUN İSPATININ ARANMASINA GEREK OLMAMASI

ÖZET: İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmek işverene bildirimsiz fesih hakkı verir. İşverenin fesih iradesi de bu yöndedir. Davacı işçi, baraj inşaatında dinamit deposunda bekçi olarak çalışmaktadır. Niteliği itibariyle tehlikeli iştir. Bilindiği üzere kanunda işin tehlikeli olması yeterli olup zarar aranmaz. Davacı işçinin dinamit deposunda bekçilik yaparken uyuması yasa hükmünün tereddütsüz uygulanmasını haklı kılar. Mahkemece somut olay ve bunun karşılığı olan norma yanlış anlam vererek, uyuma olayının mahzurunun ispatını araması kanuna aykırıdır.

Başka bir emsal kararında ise işçinin bir kez uyumasını işverenin işten kıdem tazminatsız çıkartması için yeterli görmemektedir. Yani işverenin kıdem tazminatsız çıkartabilmesi işin güvenliği tehlikede olmaksızın işçinin birden fazla kez uyuyakalması görüşünü savunmuştur. Ancak bir kez uyuyakalmanın haklı sebeple değil; geçerli sebeple fesih hakkı doğurduğu yani işverenin kıdem tazminatını ödeyerek işçiyi işten çıkartabileceğine dair karar vermiştir. Buna ilişkin emsal Yargıtay kararı ise şöyledir:

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 

ESAS NO : 2008/11037 

KARAR NO : 2009/1879 

KARAR TARİHİ : 09.02.2009 

Davacı güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır, davacı tanığının anlatımına göre işinin gereklerini yerine getirmediği, görevi sırasında uyumuş olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemin sadece bir kez olduğu anlaşıldığından, bu durum işverence haklı değil geçerli fesih nedenidir.

Sizin durumunuzda da işvereniniz ilk seferde sizi işten çıkartmayıp uyararak Yargıtay’ın kararına uygun hareket etmiştir. Ancak işvereniniz haklı iken haksız duruma düşmüştür. Çünkü işverenin, işçiden zorla istifa kâğıdı alması tamimiyle hukuka aykırıdır. Bu sebeple aleyhinize işlem yapıldığı takdirde iyi bir iş avukatına danışarak istifa kâğıdınızın zorla alındığını kanıtlamaya çalışmanız yararınıza olacağı görüşündeyim.

Kaynak:ishukukum.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *