Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşçinin görevini sadakat ve özenle yapma borcu vardır.


Bir sitede 6 senedir güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. 6 arkadaşız. Çalışanlardan biri, bizlere yalan söylüyor. “Hastaneye gidiyorum” diye gidiyor ve doktorun çalışabilir kağıdı vermesine rağmen, işe gelmeyip part time çalışmaya başlıyor. Bu kişi için nasıl bir yol izlemeliyiz? 5…620082 
İş Kanunu’na göre işçinin sadakat ve işini özenle yapma borcu vardır. İşçi işyerine sürekli geç gelmeyi alışkanlık haline getirmiş ise işveren bu işçiyi öncelikle yazılı olarak uyarır ancak bu uyarılara rağmen davranışlarında değişiklik olmazsa iş sözleşmesini feshedebilir. 

Üniversite mezunuyum. Yeni işe giriyorum. İş sözleşmesinde “Personele fazla çalışmaları için ayrıca fazla mesai ücreti ödenmeyecektir” maddesi yer alıyor. İş sözleşmesine böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? M. AKTAŞ 
1. Yargıtay kararlarına göre, işçinin ücreti asgari ücretin üzerindeyse ve aylık maktu ücret ödeniyor ise yıllık en fazla 270 saatlik fazla çalışma ücreti de ücrete dahil edilerek, sözleşmeye böyle bir hüküm konulmasında yasaya aykırı bir durum yoktur. Ancak ücret düşük bir ücret ise ve işyerinde çok fazla mesai yapılıyorsa böyle bir madde sözleşmeye konamaz konsa bile işçiye fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir. 2. İşçi İş Kanunu’nda belirtilen haklı bir sebepten dolayı iş sözleşmesini fesh ederse tazminata hak kazanır. İş sözleşmesine bunun aksine bir düzenleme konulamaz. Konulsa bile bu hükmün bir geçerliliği olmaz. Çünkü, kanuna aykırı olan sözleşme hükümleri muteber değildir. 

Büyük bir holdinge bağlı bir şirkette makine mühendisi olarak çalışıyorum. Beni holdinge bağlı başka bir şirkette, geçici olarak görevlendirmek istiyorlar. Gitmek zorunda mıyım? Yapılan bu işlem yasal mı? Burhan T. / Bursa 
İş Kanunu’na göre, işveren işçinin yazılı rızasını almak suretiyle, bir işçiyi holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşulu ile başka bir işverene geçici olarak gönderebilir. Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilir. Yani en fazla 1 yıl geçici iş ilişkisi devam eder.

* * *
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
17.12.1986 sigorta girişim, doğum tarihim 26.12.1964, 18 ay askerliği ödersem ne zaman emekli olurum? 8100 gün prim günüm var. 25 yılım tamam. 
SSK girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim güne ihtiyacınız olmadığından, askerliğin tümünü borçlanmanıza gerek yok. Yapacağınız 1 aylık askerlik borçlanması ile 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 26.12.2013 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerliği 18 ay da ödeseniz yine aynı şartlardan emekli olursunuz.                                                                                                                                                                                  

ALİ ŞERBETÇİ                                                                                                                                      09.11.2012  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *