Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş kazasında işçinin hakları

Eşim 1.12.2011 tarihinde bir işyerinde işe başladı. Sigorta girişi yapılmadan 8.12.2011 tarihinde önemli bir iş kazası geçirdi. Kanuni haklarımız nelerdir?

5510 sayılı Kanuna göre, işverenler işyerlerinde çalışacak sigortalıları sigortalılık başlangıç tarihinden önce Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında aynı Kanuna göre haklarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca, işyerinde meydana gelen iş kazasının, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (polis veya jandarma) derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi zorunludur. İşçinin süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası sonucu işçinin gelir ve ödenekleri Kurumca karşılanır. Kurumca yapılan ve ileride yapılması gereken, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği, ölüm halinde hak sahiplerine bağlanan gelir gibi her türlü masrafların tutarı işverene ödettirilir. İşverence yapılması gereken bildirimlerin işveren tarafından yapılmaması halinde bu bildirimlerin ilgili kuruluşlara ya işçi veya ailesi tarafından bildirilmesi gerekir. İş kazası geçiren işçi, sigorta girişi bildirilmemiş olsa dahi 5510 sayılı Kanundaki haklardan yararlanabilecek, ayrıca kusurlu olan işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir. İşverenlerin sorumluluk altına girmemeleri, maddi ve manevi tazminatla karşılaşmamaları için, sigorta girişlerini ve iş kazalarını zamanında ilgili mercilere bildirmeleri, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almaları gerekir.

Kaynak: lebib yalkım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *