Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş kazası geçiren sigortalının sağlık masrafları

Hastalanan veya iş kazası geçiren sigortalı işçilerin Kurum veya sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu dışında yaptıkları sağlık masrafları kimler tarafından karşılanacaktır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. maddesinde, “….. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenir. Sözleşmeli ve ya sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucuları ise Kurumun belirlediği sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilâve ücret talep edemez. …..” ifadesi yer almaktadır. 73. maddeye istinaden hazırlanan Yönetmelikte ise, “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil haller hariç olmak üzere, aldığı sağlık hizmeti giderleri ödenmez. …..” denilmektedir. Ayrıca, ayakta veya yatarak sağlık hizmeti sunan sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusundan satın alınan sağlık hizmeti giderinin Kurumca ödenebilmesi için, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusunun Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat, izin, uygunluk ya da onay belgesini almış olması şarttır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesine göre ise, istirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *