Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş Kanunu’na göre deneme süresi ne kadardır?

İş Kanunu’na göre deneme süresi ne kadardır?

Deneme süresi içerisinde hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde tarafların kanuni hakları nelerdir?

İşçi ve işverenin birbirlerini tanımaları için iş sözleşmesine bir deneme süresi konulabilir. Taraflar iş sözleşmesine deneme süresi koyup koymamakta serbesttir. Hizmet sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması deneme süresi konulmasına engel değildir. Deneme süresinin hukuki bakımdan anlamı bu süre içersinde gerek işçinin gerekse işverenin karşı tarafa herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeyi sona erdirebilme imkanına sahip olmasıdır. İşçinin çalışmasının deneme süresinden sonra da devam etmesi halinde, deneme süresi olarak geçen süre, yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır. İşçi, deneme süresi içerisinde ücrete hak kazanır; sendikaya üye olabilir, greve katılabilir, zorunlu sigorta hak ve yükümlülüğü başlar. Deneme süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin yukarıda sayılan haklar yönünden diğer işçilerden hiçbir farkı yoktur. Farklı olan taraf, deneme süresi içerisinde sözleşmenin taraflarca tazminatsız sona erdirilebilmesidir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. maddesine göre taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok iki ay olabilecektir. Bu deneme süresi toplu iş sözleşmesi ile dört aya kadar uzatılabilecektir. Bu süreler azami sürelerdir. Taraflar daha kısa bir deneme süresi kararlaştırabildikleri halde, kanunda belirtilen bu sürelerin üzerinde bir deneme süresi kararlaştıramayacaklardır.

kaynak: lebib yalkın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *