Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

IBAN kullanımı bir yıl ertelendi

IBAN kullanımı bir yıl ertelendi

 

İban kullanımı 01.01.2013 tarihine kadar ertelendi

22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yurt dışındaki bankaların ve diğer finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde iban kullanma zorunluluğu 01.01.2013 tarihine kadar ertelenmiştir.

İlgili tebliğ aşağıdaki gibidir.

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Sayı: 2011/17)

MADDE 1 – 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/6 sayılı Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yurt dışındaki bankaların ve diğer finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde 1/1/2013 tarihine kadar IBAN’ın kullanılması zorunlu değildir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *