Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Hastane fark ücretlerini Özel Sağlık Sigortası ödeyebilecek

Hastane fark ücretlerini Özel Sağlık Sigortası ödeyebilecek

 

Hastane fark ücretlerini Özel Sağlık Sigortası ödeyebilecek

5510 sayılı Kanun ‘un 98 inci maddesine uygun olarak şimdilik sadece sağlık (Genel Sağlık Sigortası) harcamaları için tamamlayıcı ve destekleyici olarak özel sağlık sigortaları hastanelere ödediğimiz ilave ücretler ile yatak ücretlerini ödeyebilecek…

Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı 2012/25 sayılı genelge ile 5510 sayılı Kanun’un 98 inci maddesine uygun olarak,”Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları”nı başlatıyor.

5510 sayılı Kanun’un 98 inci maddesine göre; “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” ve“Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz.” hükmünü içermektedir.

***MUAYENE ÜCRETLERİ CEPTEN ÇIKACAK

Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında maalesef muayene ücretleri yok. Yani, özel veya kamu hastanesine gittiğimizde vereceğimiz (emeklilerin aylıklarından kesilen) muayene ücretlerini mutlaka cebimizden ödeyeceğiz. Muayene ücretleri özel sağlık sigortası kapsamında olmayacak.

Devlet hastanesi: 5 lira muayene ücreti ilaveten en az 3 lira reçete bedeli

Özel Hastane: 12 lira muayene ücreti ilaveten en az 3 lira reçete bedeli

***REÇETE BEDELİ CEPTEN ÇIKACAK

Yeni SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ile artık reçetede 4 kalem ve 1 kutu bedeli karşılanacak. Bu durumda SGK reçete başı muayene ücreti yanında %10 veya yüzde 20 ilaç katılım payı ve 4 üncü kalemde yine 1 TL katılım payını ödemeye devam edecek. Bu demektir ki hasta her ay veya hafta tekrar tekrar doktora gitmeye başlayacak, hastaneler ve aile hekimliklerinde kuyruklar artacak ve SGK daha fazla muayene parası toplayarak kâra geçecek. Danıştay’ın(yüksek yargı)daha önce hasta hakkına aykırı diyerek iptal ettiği bir madde de nasıl oldu da Sağlık uygulama tebliği değişikliği yapılarak tekrar eskiye dönüldü. Yani, Danıştay’ın daha önce iptal ettiği hükümler yeni SUT ile geri geldi.

***İLAVE ÜCRETLER VE YATAK ÜCRETLERİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA

Yeni uygulama ile sadece özel hastanelere ödediğimiz ilave (fark) ücretler ile kamu hastanelerine ödediğimiz özel yatak ücretleri özel sağlık sigortasına sigorta ettirilebilecek. Bunun için özel sağlık sigortaları “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” poliçesi hazırlayıp isteyenlere satacaklar. İçerdiği teminat paketlerini de ilan edecekler.

Yani, SGK tarafından karşılanmayan (ödenmeyen) veya SGK tarafından sağlık hizmeti olarak sigortalılara verilmeyen sağlık hizmetlerini almak isteyenler, özel hastanelerde ilave ücret ödeyerek satın alınan sağlık hizmetleri için tamamlayıcı ve destekleyici sigorta yaptıracaklar ve para ödeyecekler.

Özel Sağlık Sigortasından satın alınabilecek poliçe ile karşılanacak hizmetler;

a) SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller, (güzelleşmek amaçlı sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmeti olarak ruhsatlandırılmayan işler)

b) Özel hastanelere ödediğimiz ilave ücret tutarları,

c) Özel–kamu tüm hastanelerde ayrıcalıklı oda isteme gibi otelcilik ücreti (özel oda ücreti) gibi hastadan alınabilecek tutarlar,

özel sağlık sigortasına parası ödenerek poliçe satın alınabilecek.

***AYLIK ÖDEME 50 LİRA GİBİ BEKLENİYOR

Tıpkı normal özel sağlık sigortası gibi SGK’lılara özel tamamlayıcı-destekleyici özel sağlık sigortasının aylık bedelinin, normal-sağlıklı kişiler için aylık 50 lira gibi olması bekleniyor. Ancak, kişinin yaşı, var olan hastalıkları gibi durumlara göre (TDSS) tamamlayıcı-destekleyici sağlık sigortası çok pahalı da olabilecek. Bazı durumlarda da TDSS şirketleri kişileri sağlık sigortası kapsamına almayacaklar

ALİ TEZEL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *