Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Gerçek gider yöntemi uygulanırken dikkat edilecek husus

Malumunuz zere Mart ayndayz ve ev sahibi olanlar kiralardan dolay elde etmi olduklar gelirleri beyan etmektedirler. Bu beyan yaplrken kimileri gtr kimileri ise gerek gider yntemini semektedirler.Gerek gider yntemi uygularken kk ama matraha etki eden bir hesaplamay yapmak lazm.  Bunu yaparken de dikkat etmek gerekir.rnein kendisi kirada otururken kira geliri elde eden kiiler kirada oturduklar kira tutarnn hepsini gerek gider olarak kullanamamaktadrlar.Uygulamada bu yaplan bir hatadr. Bu hesaplama yaplmamasndan dolay ilerleyen dnemlerde vergi dairesinden bir cezai meyyideye maruz kalmanz istemeyiz.Peki bu gerek gider uygulamas nasl yaplacak.

Vergiye Tabi Haslat x Toplam GiderToplam Haslat

Hemen bunu rneklendirelim.

2009 senesinde 15.000 Kira geliri elde eden bir kii ayrca 2009 senesinde 6.000 TL kira demesi yapmtr. Kira vergisi beyannamesini gerek usule gre dzenlenmesini aklaynz.

Burada gerek gider blmne 6.000 TL yazarsanz hata yapm olursunuz. Bunun iin aadaki hesaplamay yapmanz gerekmektedir.

(6.000 X (15.000-2.600)) = 4.960 TL

15.000

Gayri Safi rat 15.000,00Vergiden istisna 2.600,00 Kalan 12.400,00 Gerek Gider 4.960,00 Safi rat 7.440,00denecek Vergi 1.116,00Damga Vergisi 27,90 Toplam 1.143,90Gerek gider uygulamas yaparsak 1.143,90 TL vergi demesi kacaktr.Bunu gtr gider olarak beyan edersek ne kadar deme kacan da hesaplayalm.Gayri Safi rat 15.000,00Vergiden istisna 2.600,00 Kalan 12.400,00Gerek Gider 3.100,00 Safi rat 9.300,00denecek Vergi 1.425,00Damga Vergisi 27,90 Toplam 1.452,90Grld zere bazen gerek gider uygulamas yapmak ok daha karl olabilmektedir.Ayrca Gerek gider uygulamasnda gerek gideri dzgn hesaplamanz lehinize..

One Comment

  1. Muharrem Çiftci says:

    Yardımlarınız için teşekkürler.Eğitim giderleri nasıl hesaplanıyor.%10 nu geçmez ifadesini anlayamadım.Örneğin 1700TL kira giderinin yanında 10000TL.özel okul gideri ve 3000TL dersane gideri gerçek usulde nasıl hesaplanıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *