Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Gelir güvencesi sigortası poliçesi gider midir?

Şirketimiz çalışanları Gelir Güvencesi Sigortası Poliçesi yaptırmıştır. Prim ödemelerinin vergi matrahlarından indirilip indirilemeyeceği konusunda görüşlerinizi rica ediyoruz.

Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesinde yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz çalışanlarınca makbuz karşılığı ödenen Gelir Güvencesi (hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi) Sigortası primlerinin, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini geçmemek şartıyla gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *