Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Faaliyetimizde kullanacağımız faturaları anlaşmalı matbaalara bastırıp lazer tipi yazıcı kullanmak suretiyle yazdırıp yazdıramayacağımız konusunda bilgilerinizi talep ediyorum.

Faaliyetimizde kullanacamz faturalar anlamal matbaalarabastrp lazer tipi yazc kullanmak suretiyle yazdrp yazdramayacamz konusunda bilgilerinizi talep ediyorum.

213 sayl Vergi Usul Kanununun 230 ve 231. interpretation . maddelerindeki hkm uyarnca, mkellefler faturalarn en az bir asl, bir rnek olarak dzenlemek zorunda olup, asl ile rneinin ayn bilgileri iermesi gerekmektedir.

Faturalarn bilgi ilem makineleriyle dzenlenmesi durumunda ise bu belgelerin nokta vurulu yazclardan alnan srekli form halinde kullanlmasyla yukarda belirtilen dzenlemelerin salanabilmesi mmkn olmaktadr. Oysa lazer tipi yazclardan ayn anda iki nsha dkm alnmas mmkn deildir.

Dier taraftan, lazer yazclardan arka arkaya dkm alnabilmekte olduundan, bu durum sayfalarda yer alan bilgilerin kolayca deitirilmesi imknn yaratabilmektedir.

Bu nedenle; Vergi daresi yukarda yer alan hususlar gz nne alarak faturalarn lazer tipi yazc kullanlarak dzenlenmesine msaade etmemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *