Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Emekli olana kadar sağlık yardımlarından nasıl yararlanabilirim?

Emekli olabilmem için gerekli olan sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamladım, yaşımın dolmasını bekliyorum. Şu anda sigortalı bir işte çalışmıyorum.

Emekli olana kadar sağlık yardımlarından nasıl yararlanabilirim?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle, bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. Sağlık yardımlarından yararlanılacak süre, işten ayrılış tarihinden itibaren en fazla 10+90=100 gün olacaktır. Emekli aylığının bağlanma tarihi 100 günden ileri bir tarihte ise, emeklilik tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilmek için ya bakmakla yükümlü durumunda olmak veya dışarıdan isteğe bağlı sağlık sigortası primi ödemek gerekecektir. Bu durumda hem sigortalının kendisi, hem de bakmakla yükümlü olduğu yakınları sağlık yardımlarından yararlanacaklardır. Ailenin toplam gelirine göre ödenecek prim azalacağı gibi, ortalama kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden daha az olması halinde Kuruma hiç prim ödenmeden de sağlık yardımlarından yararlanılabilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *