Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Dul yetim aylığı bağlanma şartları 2012

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanma şartları nelerdir? (Emekli Sandığı için)
Genel olarak 08.09.1999 tarihine kadar Sandığımız iştirakçilerinden kadın ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılını dolduranlar istedikleri tarihte yaş kaydı aranmaksızın emekliliğe hak kazanabilmekte iken ?

Sosyal Güvenlik Reformu? olarak bilinen ve 5434 sayılı Kanunda bir kısım değişiklikler öngören 4447 sayılı Kanunla; Kanunun yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinden sonra memuriyete başlayan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını ve Kadın-Erkek 25 fiili hizmet sürelerini doldurdukları takdirde bu haktan yararlanabilecekleri, anılan tarihte 20 hizmet yılını doldurmuş kadın iştirakçiler ile 25 hizmet yılını doldurmuş erkek iştirakçilerin yaş kaydı aranmaksızın istedikleri tarihte, henüz hizmet süresini (20 veya 25 hizmet süresini) tamamlamamış olanların ise hizmet sürelerine karşılık geçiş sürecinde tabi oldukları yaşlarını doldurmaları şartıyla emekliliğe hak kazanacakları hükmü getirilmiştir

Konuyu birinci bölümde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre, ikinci bölümde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ele alacağız.

BİRİNCİ BÖLÜM


5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre dul ve yetim aylıkları:

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre dul ve yetim aylığı, vefat eden devlet memurunun eşi (Karı veya Koca), çocukları (kız ya da erkek) ve anne ve babalarına bağlanan aylıklar olmaktadır. Aylıkların ödenmesi şartları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda eş, kız ve erkek çocuklar, anne ve baba için ayrı ayrı yer almaktadır.

A) Eşe aylık bağlanması şartları;
Dul olduğu sürece vefat eden eşinden dolayı aylık alabileceği, başka bir şartın getirilmediği, ancak alacağı tutara etki eden aylık oranının emekli aylığı ya da çalışması halinde farklı olacağı belirlendiği görülmektedir.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre dul eşlere aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

B) Çocuklar;
– Kız çocuklar;

a) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 10 yıldan fazla olması durumunda evli olmaması halinde, ayrıca devlet memuru olmadığı süre içerisinde yetim aylığını alabilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak evli olan veya devlet memuru olan kız çocuklara yetim aylığı bağlanmamakta, bağlanan aylık var ise kesilmektedir.
b) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, yine evli olmama ve devlet memuru olarak çalışmaması durumunda yetim aylığı alabilmektedirler. Ancak bu aylıklar, 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar muhtaç olmaları kaydıyla ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul ve yetim aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre kız çocuklara aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

– Erkek çocuklar;
a) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 10 yıldan fazla ise 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir. Aylıkların süresiz ödenebilmesi için malul durumda olmaları gerekmektedir.
b) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir. Aylıkların süresiz ödenebilmesi için malul durumda olmaları gerekmektedir.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul ve yetim aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre erkek çocuklara aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

C) Anne ve Baba;
a) Anne;

– Vefat eden çocuğunun hizmet süresi 10 yıldan fazla ise evli olmaması, muhtaç olması halinde aylık alabilmektedir.
– Vefat eden çocuğunun hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, aylık alma durumu bulunmamaktadır.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul ve yetim aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre anneye aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

b) Baba;
– Vefat eden çocuğunun hizmet süresi 10 yıldan fazla ise; 65 yaşından küçük olması halinde malul ve muhtaç olması, 65 yaşından büyük ise yalnızca muhtaç olması halinde aylık alabilmektedir.
– Vefat eden çocuğunun hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, aylık alma durumu bulunmamaktadır.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul ve yetim aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre anneye aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

D) Dul ve Yetim aylık oranları;
Vefat eden devlet memuruna bağlanmış olan veya 5434 sayılı Kanuna göre hesaplanacak olan aylıkların (Not: Aylık oranları dul veya yetim sayısının bir kişi olması halinde %50’sini, iki kişi olması halinde %80’ini, üç kişi olması halinde ise %100’ünü geçmemektedir.);
– Dul karı ve koca için %50’si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine %75’i, Emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul eşe ise %50 oranında dul aylığı olarak bağlanmaktadır. Burada emekli aylığı alan veya iştirakçi olan ifadesi yalnızca Emekli Sandığından aylık alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışmayı kastetmekte olup, dul eşin SSK.lı Bağ-Kur’lu çalışması ya da buralardan aylık alması halinde dahi eşinden alacağı aylık oranı % 75 olmaktadır.
– Çocuklarla ana veya babanın her biri için %25’i
– Bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya %60, yetimine %30,
– Ölenin önceki eşinden olan çocukları ile, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına %30,
olmaktadır. Bu açıklamamızdan sonra aylık oranları;

1- Yalnızca eş olması halinde % 75,
2- Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığından kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50,
3- Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30,
4- Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er,
5- Bir eş 3 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er, ancak yüzde yüzü geçemeyeceği için tutarın paylaştırılması gerekmektedir.
6- Tek yetim olması halinde % 50
7- İki yetim olması halinde % 40’ar olmak üzere toplamda % 80,
8- Üç yetim olması halinde 1/3 er oranında toplamda % 100
9- Dört yetim olması halinde ¼’er oranında toplamda % 100
Bu şekilde paylaşım dul ve yetim sayısı arttıkça belirtilen şekilde paylaştırılmaktadır.

5434 Sayılı Kanuna göre dul eşler ve yetimlere ödenmekte olan asgari aylıklar; 1.7.2009-31.12.2009 tarihleri arası için

Yalnız bir eş olur ise ; 648 TL.
Bir eş bir çocuk olur ise ; 729 TL.
Bir eş ikiden fazla çocuk olur ise ; 810 TL,

5454 Sayılı Kanuna göre ek ödeme dahil tutarlar da;

Yalnız bir eş olur ise ; 674 TL.
Bir eş bir çocuk olur ise ; 758 TL.
Bir eş ikiden fazla çocuk olur ise ; 842 TL.olmaktadır.

Örnek aylıklar; Vefat eden emeklinin bir aylık tutarı 1,100 TL.dir. Kişinin aylık alacak olan 1 eş bir yetimi bulunmaktadır. Bu tutarın % 60 ı eşe, % 30 u yetime bağlanacak olan tutar olacaktır. Ayrıca bu tutarların % 4 ü 5454 sayılı Kanuna göre ek ödeme ilavesi olacaktır.
1100 TL. % 60 ı 660 TL.
1100 TL. % 30 u 330 TL.

Örnek kişinin, 1 eş 2 yetimi olur ise; 1100 TL.nin % 50 si eşi, diğer % 50 si yetimlere % 25 er oranında paylaştırılacaktır.
Örnek kişinin, 1 eş 3 yetimi olur ise, ödenen tutar yüzde yüzü geçemeyeceği için 1100 TL. nin paylaştırılması gerekmektedir. Paylaştırma tutarın 2/5 inin eşe, 2/3 er oranın yetimlere paylaşımı şeklinde olması gerekecektir.
Böyle yapılan hesaplamada; eşe 440 TL. yetimlerin her birine 220 TL. aylık ödenmesi gerekecektir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık alanlardan gelen sorular:

1- Ben ve kızım aylık almaktayız. Kızım evlendiğinden benim aylıklarım ne şekilde ödenecek.
– 1 eş l kız yetim aylık almaktalar. Yetim kızın evlenmesi nedeniyle aylıkları kesilmiş ve evlenme ikramiyesi almıştır. Eşin aylık oranı kız yetim var iken % 60 iken kızının aylıktan çıktığı tarihten itibaren aylık oranının, devlet memuru olarak çalışmıyor veya emekli sandığından aylık almıyor ise % 75, bu şekilde çalışıyor veya aylık alıyor ise % 50 olacaktır.

2- İki kız kardeş aylık almaktayız. Ablam evlendiğinde benim aylıklarım ne şekilde ödenecek.
– 2 yetim aylık almaktalar. Yetimin birisinin evlenmesi nedeniyle aylıkları kesilmiş ve evlenme ikramiyesi almıştır. Diğer yetimin aylık oranı, yetimin aylıktan çıktığı tarihten itibaren % 50 oranına yükseltilecektir.

5 Comments

 1. ramazan says:

  babam 82 yaşında vefat etti bağkurdan emekliydı 730 cıvarı maaş alıyordu, annem ve bir bekar kız kardeşim var maaşı onlara bağlayor., anneme bankamatik hesabı actırdımm, 3 ay oldu ilk maaşi elden aldımm, annemin ve kız kardeşimın maaşları beraber aldım toplam 580 cıvar aylık tutar yazıdu, yanlız bu ay atm den cektim bankamtik kartı ile 390 tl yatrilimişti, acaba neden bu kadar az yatırıldı, bu bankamatik kartına hem annemin hemde kız kardeşimin maaşi birden yatırılıyo yoksa annemin maaşı tekmi yatırılıyo. kız kardeşim maaşı anneminki ile beraber mı yoksa kız kardeşimin maaşı ayrımı alınacak, elden mı alınacak, bunun için ne yapmalıyım, lütfen yardımlarınız bekliyom tşkr..

 2. aycan says:

  kısa bir süre önce işten ayrıldım işsizlik maaşı yeterli deyil bu zaman zarfında da babamın yetim aylıgını alma şansım varmı acaba saygılarımla

 3. cansuu says:

  babamın vefatından sonra annem ve 2 kız kardeşim alıyordu kız kardeşim biri evlendi annem ve diğer kız kardeşim alıyor kardeşim evlendiğinde dilekçe verdi ama 2 yıl oldu halen annem yada diğer kız kardeşimin maaş artmadı evlenen kız kardeşim aldıgı maaş diğerlerine eklenmiyormu?

 4. SERHAT TOY says:

  Vefat eden sgk lının ilk eşi nikahlı hanımı ve 1 çocuğu var ise ve bunun haricinde 2 tanede 5-8 yaşlarında nikahsız birisinden vefat eden sgk lının çocuğu varsa. bu nikahsız eşinden olan çocuklarıda yetim aylıklarından faydalanabilirmi? Maaş dağılımı yüzde kaç ve nekadar olur bilgilendirirseniz sevinirim.

 5. Yusuf ÖZDEMİR says:

  Ben erkek çocuk olarak babamdan yetim aylığı almakta idim. 25 yaşınıda doldurmuş değilim. (1988 doğumluyum) yüksek öğrenimimi 2 yıllık olarak tamamladım ancak açık öğretimde lisanstamamlama olarak yüksek öğrenimime devam ediyorum. daha önce ssk lı olarak çalıştığım halde maaşım kesilmemişti. şimdi ise ssk lı olarak bir işte çalışıyorum (yaklaşık 20 gündür)ancak aralık 2012 dönem maaşım yatmamış bulunmakta. acaba ssk lı olarak çalıştığım içinmi maaşım kesilmiş durumda. sgk ile yazışmalar yapayımmı. TEŞEKKÜRLER.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *