Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Doğum İzni Kaç Gündür ( Kadınlarda doğum izni hakkında bilinmesi gerekenler )

Doğum İzni Kaç Gündür ( Kadınlarda doğum izni hakkında bilinmesi gerekenler )

Kadınların doğum izni, doğum izni kaç gün olarak uygulanıyor doğum izni süresi ne kadardır?

Doğum İzni Kaç Gündür?

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir (İş Kanunu Md.74).

Periyodik Kontrol İzni
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir (İş Kanunu Md.74).

Doğuma Bağlı Ücretsiz İzin

İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra (6) altı aya kadar ücretsiz izin verilir (İş Kanunu Md.74).

Süt İzni

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam (1,5) bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır (İş Kanunu Md.74).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *