Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Derneklerde tutulması gereken defterler

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası derneklerde tutulması gereken defterlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:

Bilindiği üzere Derneklerin tutacakları defterler, İşletme Hesabı ve Bilanço Esası’na tabi olmaları bakımından ikiye ayrılmaktadır.

İşletme hesabı esasına göre tutulacak defterler; Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteridir.

Bilanço esasında tutulacak defterler; Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Yevmiye Defteri, Büyük Defter (Defter-i Kebir) ve Envanter Defteridir.

31.03.2005 tarihli 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği ile 30.10.2011 tarihli 28100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yukarıda yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce derneklerin yerleşim yerinin bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. İlçelerde, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil, dernekler büro şeflikleri tarafından defter tasdiki yapılmaz.


Bu defterlerin kullanılmasına sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak her yıl yeniden defter tutulması veya zorunlu olarak defterin değiştirilmesi gibi hallerde, önceki defterlerin kullanılmayan boş sayfaları iptal edilir.

Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

30.10.2011 tarihli 28100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre; Şubesi bulunan derneklerin bilanço esasına göre defter tutmaları halinde, bu derneklerin şubeleri de bilanço esasına göre defter tutarlar.

Dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur. Derneklerde tutulması gereken defterler ve tasdik usulüne ilişkin açıklamayı bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
BAŞKAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *