Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Dernek adına düzenlenen faturalarda damga vergisi

  Derneğimizce yapılan alımlar karşılığında, derneğimiz adına düzenlenen fatura bedellerinin ödenmesinde (ücret ödemeleri hariç) damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz.

 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a bendinde, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabii tutulacağı belirtilmiştir.

 Bu itibarla, resmi daire sayılmayan kişi ve kuruluşlar tarafından diğer kişi ve kuruluşlara yapılan istihkak ödemeleri (ücretler hariç) damga vergisine tabi tutulmayacaktır.

Buna göre, damga vergisi yönünden resmi daire sayılmayan derneğinizce mal ve hizmet alımından dolayı yapılacak ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *