Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Damga vergisi defteri ve mükellefiyeti

Sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtırılması durumunda, ayrıca damga vergisi defterinin de tutulması zorunlu mudur?

16, 32, 43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde sayılan mükelleflerden olmanız ve sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeniz durumunda, damga vergisi defteri tutmanız ve onaylatmanız gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *