Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Vergi

Ev ve işyeri kirasında damga vergisi

Mal sahibi ve kiracıya damga vergisi şoku KİRA sözleşmelerine, nüsha başına yıllık kira bedelinin binde 1.65’i oranında ödenen ‘damga pulu’nun 1 Ocak 2005’te kaldırılıp, yerine vergi dairelerine direkt ödeme uygulamasına geçilmesi büyük bir kriz yarattı. Maliye, bunun farkında olmayan birçok mal sahibi ve kiracıdan, ödemediği damga vergisini cezasıyla birlikte istiyor. […]

Konut KDV oranı

Konutlarda yeni KDV düzenlemesi yürürlüğe girdi Büyükşehirlerdeki konut alımlarında KDV aşamalı olarak uygulanacak. Yeni uygulama ile 150 Metrekareye kadar olan konutlardan; büyük şehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan, yapı ruhsatlarının alındığı tarihte, üzerinde yapıldığı arsanın metrekare vergi değeri 500 lira ile 1.000 lira arasında olan konutların KDV oranı %8, 1.000 lira […]

2013 yılı kira vergisi istisna tutarı

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.200 TL olarak tespit edilmiştir.

2013 yılı değer artış kazancı istisna tutarı

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 9.400 TL olarak tespit edilmiştir.

2013 yılı arizi kazanç tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2013 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2013 damga vergisi oranları

(1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar     I. Akitlerle ilgili kağıtlar     A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:     1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler   (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri   (Binde 9,48) […]

2013 gelir vergisi dilimleri

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 10.700 TL’ye kadar % 15 26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası % 20 60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL […]

asgari ücret 2013

Asgari Ücret 2013 Ne Kadar – 2013 Asgari Ücret Zammı Miktarları Asgari ücret 2013 in brüt tutarı 978,75 TL olarak, 2013 asgari ücret in net tutarı 774 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2013 un net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2013 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret […]

2013 AGİ, Asgari Geçim İndirimi 2013

2013 Yılı AGİ Dahil Net Maaş Çizelgesi – 2013 Asgari Geçim indirimi Maaş Çizelgesi AGİ 2013, Asgari geçim indirimi çalışanların ücret gelirlerinin belirli bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.   2013 asgari ücret tutarı için tıklayınız.   Asgari Geçim İndirimi 2013, 2013 Asgari Geçim İndirimi, Agi 2013, 2013 Agi. 2013 yılı […]

Ticari defterlerin delil olma özelliği

Vergi Usul Kanunu’nun 171’inci maddesi gereği olarak mükellefler defterlerini vergi uygulaması açısından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutmak zorundadırlar. Şöyle ki; * Mükelleflerin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek. * Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek. * Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek. * […]