Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

ssk emeklilik

Çalışan anneye kreş müjdesi

Çalışan anneye kreş müjdesi Artık 200 ve üzeri işçi çalıştıran patronlar, yanlarında çalıştırdıkları annelerin çocukları için kreş açacak.  Hükümet, kadın istihdamını arttırmak içintarihi bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldı. 200’ün üstünde işçi çalıştıran işveren, kreş açmak zorunda olacak. Hali hazırda işverene kreş açma şartı, 150 ve üzerindekadın çalıştırması durumunda getirilirken,patronların kreş açmamak için 150’den daha az kadın çalıştırdığı ve fazlasını işe almadığı […]

Evde yabancı çalıştırmak isteyenler için SÖZLEŞME örneği

  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (EV HİZMETLERİ)  Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi (yabancı şahıs)  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır. 1.  TARAFLAR A) İŞVERENİN Adı soyadı : […]

Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde yapılan Değişiklikler ve bunların değerlendirilmesi

  Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde yapılan Değişiklikler ve bunların değerlendirilmesi Raşit ULUBEY (ÇSGB İş Başmüfettişi)   I. Başlangıç Zorunlu sosyal sigorta konusu 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Bu makalemizde söz konusu Yönetmelikte yapılan […]

İkramiye için itiraz edin!

İkramiye için itiraz edin! Ali Tezel memuriyetten ayrılanların ikramiyeleri için izlemesi gereken yolu yazdı Geçmişte bir müddet memuriyet yapıp da dava açanlardan davalarını kabul edilenlerin paralarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödüyor ama maalesef güncel rakamlardan değil, eski emekli oldukları yılın rakamlarından ödeme yapılıyor… Buna karşı kazandığınız davayı güncel rakamlar olsun […]

Sosyal güvenlik mevzuatına göre uygulanan yaptırımlar

      Sosyal güvenlik mevzuatına göre uygulanan yaptırımlar   Özer DEMİRDİZEN – (Sosyal Güvenlik Denetmeni (*)) Süleyman ŞEN – (Sosyal Güvenlik Denetmeni)         I. Giriş  Sosyal güvenlikle ilişkili kanunla öngörülen hükümleri yerine getirmeyen veya süresi içerisinde yerine getirmeyenlere idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu cezalara ilişkin hükümlerin bütünü […]

Çalıştırdığı işçisinden daha düşük prim ödeyemeyecek sigortalılar

  Çalıştırdığı işçisinden daha düşük prim ödeyemeyecek sigortalılar Ömer ŞEKERCİOĞLU (Sosyal Güvenlik Denetmeni)   Sosyal Güvenlik Kurumları arasında norm ve standart birliği sağlamak ve mevzuat farklılıklarını gidermek amacıyla, yürürlükte bulunan farklı sosyal güvenlik Kanunları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu adı altında birleştirilmiştir. Çalışma şartları göz önüne […]

İşverenin işyerinde çalışan eşinin sigortalılık durumu

    İşverenin işyerinde çalışan eşinin sigortalılık durumu Ahmet NACAROĞLU (Sosyal Güvenlik Denetmeni *)   1. Giriş  İş hayatında özellikle küçük işverenler kendi eşlerini kendilerine ait işyerlerinde sigortalı göstermektedir. Burada işveren eşinin adına prim yatırarak emekli olmasını amaçlamaktadır. Bazı işverenler primleri yatırıldığı sürece eşlerinin kendi işyerlerinden sigortalı olmalarının bir hak olduğunu […]

İşsizlik ödeneği alan işsiz isteğe bağlı sigortalı olursa işsizlik ödeneği kesilir mi?

İşsizlik ödeneği alan işsiz isteğe bağlı sigortalı olursa işsizlik ödeneği kesilir mi? S. Mehmet KELEŞ (Sosyal Güvenlik Denetmeni – Bozüyük SGM Md. V.)  1. Giriş  Çalışanlar bazen kendi istekleri ile bazen de çalışma isteğinde bulundukları halde değişik nedenlerle işsiz kalabilmektedirler. İşsizlik sigortası, kendi isteği dışında işsiz kalanlara belirli süre ve […]

İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi

İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi Yunus YELMEN (SGK Başmüfettişi – Çalışma Ekonomisi Bilim Uzmanı) I. Giriş  Kanunlarla, sözleşmelerle veya işyeri uygulamalarıyla işçilere getirilen hakların yasal sürelerde talep edilmesi gereklidir. Bu hakların belirtilen sürede istenmemesi halinde işçi açısından zamanaşımı sorunu ortaya çıkacaktır. Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme […]

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

    İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı   Erol TÜRK (Avukat)         İş Sözleşmesi Nedir?  4857 sayılı İş Kanununun 8. maddesi iş sözleşmesini “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) işverene ait işyerinde belirli olsun veya olmasın belli bir zaman dilimi içinde  bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafında (işveren) […]