Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

ssk emeklilik

Sigortasız çalıştırılma

Sigortasız çalıştırılma Bazı çalışanlar, sigortasız çalıştırıldıklarını ancak işten ayrıldıktan sonra öğrenmektedir. Fakat çoğu kez işçi, sigortasız çalıştırıldığını bildiği halde, sesini çıkaramaz. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. En yaygın sebep iş güvencesinin olmayışıdır. Özellikle belirli bir mesleği olmayan düz işçiler için iş bulabilmek, öncelikli ve çok önemli bir sorundur. Bulunan işin devamlılığı […]

Askerlik borçlanmasını ödedim nasıl görebilirim?

Askerlik borçlanmasını ödedim nasıl görebilirim? Askerlik borçlanmamı ödedim makbuzumda yok ama sistemde görünmüyor bu durumda benim ne yapmam gerekiyor sistemde ne zaman görebilirim bu borçlanmayı? Çok fazla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de daha önceki yıllarda askerlik borçlanmasını yaptırarak yatıran ama sistemde göremeyen ve para yatırma makbuzlarını da kaybeden kullanıcılar ile […]

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında İş görmezlik ödeneğinin hesaplanması

1.GİRİŞ:Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, gelirin hesaplanması, başlangıcı ve birden fazla iş kazası ve meslek hastalığı hali  5510 s. Kanunun 19. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen […]

“Sağlık diplomatı” OLMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Sağlık Bakanı  Akdağ, “Sağlık diplomatları” yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Sağlığın teknik bir yönü var, dolayısıyla bu husustaki düzenlemeleri ya da gelişmeleri sağlığa vakıf olmayan diplomatlarla gerçekleştirmek gerçekten zordur” dedi. Küresel Sağlık Diplomasisi Yönetici Kursu’nun açılışında konuşan Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başarıyla yürütüldüğü Türkiye’nin, tecrübelerini başka ülkelerle paylaştığını söyledi. Sağlık hizmetinden ırk, […]

Sahte Sigortalı Bildirenler de teşvikten yararlanamayacak!

Kaçak sigortalı gösterenler SGK teşviklerinden bir yıl süre ile yararlanamıyor. Bu durum genel olarak bilinmektedir. Ya sahte sigortalı çalıştıranlar? Bu kişilerle ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun Ek-2. maddesinde 6322 s.ı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, anılan maddede öngörülen […]

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı ne kadar?

Eski sistemde katkı payı ödeme aşamasında ödenen katkı payları belli limitler dâhilinde vergi matrahından indirilebilmekteydi. Yeni düzenleme ile bireysel emeklilikte vergi matrahından indirim teşviki yerine, doğrudan devlet katkı sistemi getirilmektedir. Devlet katkı sisteminde katılımcı, katkı payını bireysel emekli sistemi hesabına yatırmakta ve bireysel emeklilik sistemi katkı payı bilgisini Emeklilik Gözetim […]

Kooperatif aidatlarında kdv olur mu?

Kooperatif üyelerinden alınan aidatlar kurum kazancına dâhil edilip KDV’ye tabi olacak mıdır? İyi çalışmalar. Kurumlar vergisi mükellefi olan taşımacılık kooperatifinin üyelerince yapılan aidat ödemelerinin, kurum kazancının bir unsuru sayılarak vergiye tabi kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. 3065 sayılı KDV Kanununun 1. maddesi gereğince, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest […]

İş kazası geçiren sigortalının sağlık masrafları

Hastalanan veya iş kazası geçiren sigortalı işçilerin Kurum veya sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu dışında yaptıkları sağlık masrafları kimler tarafından karşılanacaktır? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. maddesinde, “….. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere […]

Emeklilik müracatı ile aylık bağlanma arasındaki sağlık yardımları

Kuruma emeklilik müracaatında bulunan sigortalılar, müracaat tarihi ile aylık bağlanma tarihi arasında sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?  Kendilerine gelir veya aylık bağlanan sigortalılar 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte sağlık yardımlarından yararlanırlar. Ancak, Kuruma aylık bağlanması talebinde bulunan (4/a) kapsamındaki sigortalılar ile bunların […]

Kısmi süreli çalışan işçiler, eksik olan günlerine ait primleri Kuruma ödemek zorunda mıdır?

Kısmi süreli çalışan işçiler, eksik olan günlerine ait primleri Kuruma ödemek zorunda mıdır? Kısmi süreli iş sözleşmesi ile ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar, genel sağlık sigortasından yararlanma ve prim ödeme gün sayılarını tamamlama bakımından, eksik olan günlere ait primlerini kendileri ödeyerek, bu eksikliklerini telafi edebileceklerdir. 5510 sayılı Sosyal […]