Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Pratik Bilgiler

2012 pratik bilgiler

Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar Tutar Uygulama Dönemi Dayanağı 770.-TL 01/01/2012-31/12/2012 411 Sayılı VUK GT   SSK Taban ve Tavan Ücretleri 2012   Dönemi Alt Sınırı Üst Sınırı 01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 TL 5.762,40 TL 01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 TL 6.113,40 TL   Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler01.01.2012 – 30.06.2012 […]

Fatura düzenleme sınırı

F-FATURA SINIRI2010da 680TLolan fikesmesnr, 1Ocak2011 tarihindenitibaren, 700TLyeykseltildi.Buna gre, 2011de, 700TLyiamayan malsatyadahizmet nedeniyle,yazar kasafiidzenlenecek.Amashalinde,mteriistemesedahi faturadzenlenmesigerekiyor.Mterinin istemesi halinde, tutarneolursaolsunrnein100TLbileolsa,faturadzenlenecek.Ayrca; irketlere, birinciveikinci snf tccarlara, doktor,avukat,mimargibi serbestmeslek erbabna,basitusuletabi olanlara,deftertutaniftilerevevergidenmuaf olanesnafa yaplansatvehizmetlerde, tutarneolursaolsunfatura dzenlenmesi,bunlarndafatura isteyipalmalargerekiyor (VUKMd. 232).

2009 yılı gelir vergisi dilimleri

2009 Takvim yılında elde edilecek gelirler için vergi dilimleri belirlendi. 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 271 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifenin sadece gelir dilimleri 2008 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında […]

Asgari geçim indirimi 2010

 

İsteğe bağlı sigortalıların dikkatine

Ülkemizde birçok kişi ikamet etmiş olduğu sosyal sigortalar kurumuna başvurup isteğe bağlı sigorta yaptırmış durumdaydı. Bunun nedeni daha önce çalışmış olan kişilerin şu an çalışmamasından dolayı emeklilik için yeterli gün sayısına sahip olmaması ve emeklilik şartlarından yeterli günü toplamak için kendi primlerini kendileri ödeyip emekli olmaya çalışmaktaydılar. Emeklilik açısından SSK’nın […]