Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş hukuku

Sağlık indiriminde kıst tutar

Sakatlk indirimi tutarnn hesabnda gn saysna gre kst dnemin uygulanp uygulanamayaca hususunda bilgilerinizi rica ediyorum. 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesi ile 222 No.lu Genel Tebliindeki hkm ve aklamalara gre; sakatlk indiriminin Maliye Bakanlnn belirledii tarih itibariyle allan gn says dikkate alnmadan, tam olarak uygulanmas gerekmektedir.

Kreş açma zorunluluğu – işverenlerin kreş açma zorunluluğu

4857 sayılı İş Kanunu; Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0–6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir kreş açma yükümlülüğü getirmiştir. İş Kanununa göre Kreş; 0–6 yaş (6 yaşını […]

İş arama izni

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshinde işçiye tanınması gereken bildirim öneli, işçiyi, fesihten sonraki hayata hazırlamak için önemlidir. Bildirim süresi sonunda işten ayrılacağını bilen işçi, bu süre içinde bir başka iş arayarak bir başka işyerinde yeniden çalışabilmek için girişimlerde bulunabilecektir. Ancak bu süre içinde iş görme borcunu […]

İhbar tazminatına hak kazanılmayan haller

HBAR TAZMNATINA HAK KAZANILMAYAN HALLER Selahattin BAYRAM(SGB Mfettii) I. Giri4857 sayl Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarnca ii ihbar tazminatna hak kazanmaktadr. inin i szlemesinin belirli sreli i szlemesi mi belirsiz sreli i szlemesi mi olduu ihbar tazminatna hak kazanma asndan nemlidir. Yine, iiye Kanun maddesinde ngrlen ihbar nel srelerinin kullandrlp kullandrlmad […]

işe iade davası hakkında her şey

4857 sayılı İş Kanunun 21. maddesinde geçersiz bir nedenle yapılan iş sözleşmesi feshinin sonuçları şu şekilde ifade edilmiştir, “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren […]

Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışan işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

Kıdem tazminatına ait hükümler eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde yer almaktadır. Kıdem tazminatı, 14. maddede gösterilen fesih hallerinde; en az 1 yıl çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde geride kalan kanuni mirasçılarına ödenen bir paradır. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde veya başka bir […]

Kıdem Tazminatlarında Uygulanacak Faiz Ve Başlangıcı Meselesi

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder  hükmünü öngörmüştür. Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatına ilişkin faiz temerrüt veya dava tarihinden değil iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı belirlenirken, […]

İşsizlik maaşı

MuhasebeRehberi.com adresinde yazdmz yazlar karmak muhasebe yazlarndan ok herkesin anlayabilecei tarzda, anlamad zamanda yaznn devamnn da ki yorum ksmndan sorularn sorup cevaplarn hemen alabilecekleri bir sistem zerinde devam ettirmeye alyorum.Zira burada yer alan konularn bir ounu bir ok sitede bulabilirsiniz. Fakat burada herkesin anlayabilecei bir biimde size sunmaya alyorum. Bu […]

15 yıl kıdem tazminatı, 3600 gün ile emekli olmadan kıdem tazminatı almak

Normal şartlar altında bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işverenin bu kişiyi işten kovmuş olması gerekir. Tabi işçinin kovulması dışında ayrıca askere giden erkeğin ve evlenen bayanın bir yıl içinde işten ayrılması durumunda da işyerinden kıdem tazminatı alacağı doğacaktır. Bütün bunların dışında hangi şartlarda kıdem tazminatı alınacağı kanun maddesinde yazılmıştır. […]

Ücretsiz izin uygulamasının işçilerin kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin haklarına etkisi

Yıllık ücretli izin hak edilmesi için bir işverene bağlı farklı veya bir tek işyerinde bir sene çalışmış olmak gerekmektedir. Bu çalışma süresi sonrasında en az 14 gün yıllık izin verilmesi gerekmektedir. Daha kıdemli çalışanlar için bu yıllık izin süreleri artmaktadır. Yıllık ücretli izin kavramı dışında günümüzde yaşadığımız ekonomik krizden dolayı […]