Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş hukuku

Doğum tarihinin değiştirilmesi ve erken emeklilik

Nüfus cüzdanımdaki doğum tarihim gerçek doğum tarihim değil. Dava açarak yaşımı büyütürsem erken emekli olabilir miyim? Gerek yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, gerekse halen yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarındaki hükümlere göre, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, […]

İşten ayrılış bildirgesi verilmesi

Sigortalılarımızın işten ayrılışlarını süresi içinde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde gösterdiğimiz halde, ayrıca işten ayrılış bildirgesi (Ek-5) ile de Kuruma bildirecek miyiz? Ek-5’in Kuruma verilmemesinin cezası ne kadardır? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, işçilerin işten ayrılışının, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (Ek-5) ile sigortalılığın […]

Yıllık ücretli izinlerin kullandırılmaması durumu

inin hak kazand yllk cretli izinler kanuna uygun olarak kullandrlmad takdirde kanuni sonular ne olabilir? 4857 sayl Kanunu’na gre, iyerinde ie balad gnden itibaren, deneme dresi de iinde olmak zere, en az bir yl alm olan iilere yllk cretli izin verilir. Yllk cretli izin hakkndan vazgeilemez. Apartments Buenos Aires . […]

SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAK ARAMA YOLLARI

  SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAK ARAMA YOLLARI 1. Giriş Sigortalı olmak haktır, zorunluluktur ve buna sözleşmelerle istisna konulamaz. Ki bu husus gerek 1.10.2008’den önce geçerli olan 506 sayılı Kanunda gerekse 1.10.2008’den sonra geçerli olan 5510 sayılı Kanunda da kesin olarak belirtilmiştir. Her iki Kanunda da; “Sigorta hak ve yükümlülükleri 4-1/a […]

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINACAK HAK VE ÖDEMELER İLE DİKKATE ALINMAYACAK HAK VE ÖDEMELER

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINACAK HAK VE ÖDEMELER İLE DİKKATE ALINMAYACAK HAK VE ÖDEMELER I. Giriş İşyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük […]

Emekli olana kadar sağlık yardımlarından nasıl yararlanabilirim?

Emekli olabilmem için gerekli olan sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamladım, yaşımın dolmasını bekliyorum. Şu anda sigortalı bir işte çalışmıyorum. Emekli olana kadar sağlık yardımlarından nasıl yararlanabilirim? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 […]

Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilir mi?

Kıdem tazminatına hak kazanma şartları eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde düzenlenmiştir. 14. maddedeki hüküm nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden dolayı iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 24. maddede sayılan haklı nedenlerden birisi de, işveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya […]

Yıllık izin süreleri ve 5 yıllık çalışma süresi

Özel bir işyerinde 1.7.2006 tarihinden beri çalışıyorum. 2011 yılı Temmuz ayında bu şirketteki 5 yıllık çalışma süremi tamamlamış oluyorum. Bu yıl kullanmam gereken yıllık izin süresi ne kadardır? YANIT 19:İş Kanunu’na göre, bir işyerinde deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlar yıllık ücretli izne hak […]

Ölüm aylığında beş yıllık zaman aşımı var

Ölüm aylığında beş yıllık zaman aşımı var Babası 1998 yılında vefat eden, dört ay Bağ-Kur daha sonra da bir ay SSK hizmeti olduğu halde annesine ölüm aylığı bağlanmadığını, ancak 2007 yılında yapılan başvuru neticesinde ölüm aylığı bağlandığını belirten okuyucumuz, neden ölüm aylığı bağlandıktan sonra geriye dönük aylıkların verilmediğini öğrenmek istiyor. […]

Kimler ihbar tazminatı alır?

Kimler ihbar tazminat alr? i asndan iin, iveren asndan alacak iinin sreklilii i ilikisinde hayati bir sorun olarak karmza kmaktadr. Kanununun 17nci maddesine gre, belirsiz sreli i szlemelerinin feshinden nce durumun dier tarafa bildirilmesi gerekir.Ak bir ifade ile anlatrsak ii ile ivereni arasndaki i ilikisinin sona erdirilmesinde, ii ii brakacaksa […]