Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İş hukuku

Doğum izni ihbar tazminatının hesabında dikkate alınır mı?

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi  İŞÇİNİN DOĞUM NEDENİYLE KULLANDIĞI İZİN SÜRESİ, İHBAR TAZMİNATINA ESAS HİZMET SÜRESİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE alınması gerektiğine hüküm etti. İşte kararın tam metni;   “İçtihat Metni” Davacı, ihbar ve kötü niyet tazminatlarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.  Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya […]

SGK Ücretsiz izinleri de takip edecek

SGK Ücretsiz izinleri de takip edecek–Belge tutma ve düzenleme yetki ve görevi işverende   SGK Ücretsiz izinleri de takip edecek Sosyal Güvenlik Kurumu, köprüden geçenden de geçmeyenden de para almak için ücretsiz izne ayrılmış çalışanları da takip edecek ve bir takvim yılında 30 günden çok ücretsiz izin kullananlardan Genel Sağlık […]

SGK Ücretsiz izinleri de takip edecek

SGK cretsiz izinleri de takip edecekBelge tutma ve dzenleme yetki ve grevi iverende SGK cretsiz izinleri de takip edecek Sosyal Gvenlik Kurumu, kprden geenden de gemeyenden de para almak iin cretsiz izne ayrlm alanlar da takip edecek ve bir takvim ylnda 30 gnden ok cretsiz izin kullananlardan Genel Salk Sigortas […]

Ücreti ödenmeyen işçinin hakları

Çalışanların ücretlerinin genel olarak en geç ayda bir ödenmesi gerekiyor. Ödeme süresi, bireysel iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile bir haftaya kadar indirilebiliyor… Ancak yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle zaman zaman nakit sıkıntısına düşen işletmelerin, çalışanların ücretlerini süresinde ödeyememesi söz konusu olabiliyor. Bu durumda, ücreti zamanında ödenmeyen işçinin işe […]

İşçiler nasıl hak aramalı?

İşçiler nasıl hak aramalı? İşte! bu soruya cevap, bizzat işin uzmanı ve uygulayıcısı ÇSGB Baş İş Müfettişi Ö.Kemal EVREN cevapladı: Bilindiği üzere temel olarak 4857 sayılı İş Yasası ve bununla birlikte bağlı mevzuat uyarınca işyerlerinde ücret, çalışma şartlarının düzenlenmesi, doğumu feshe bağlı haklarını belirlenmesi, izinler, iş sağlığı ve güvenliği gibi hususlar […]

İstifa eden memurların ikramiye hakkı

Sk sk dile getiriyoruz. Kdem tazminat i hukukunun en tartmal ve kdemli sorunudur diye. Kdem tazminat fonu tartmalarna ilikin yazlarmzda da deinmitik. Kdem tazminat kurumu, aslnda kdem tazminat fonunun kurulmasna kadar uygulanmak zere getirilmi geici bir formld. nk i hukukunda nihai ama, kdem tazminat fonunun kurulup uygulamaya geirilmesiydi. Ancak o […]

İstifa eden memurların ikramiye hakkı

Sık sık dile getiriyoruz. Kıdem tazminatı iş hukukunun en tartışmalı ve kıdemli sorunudur diye. Kıdem tazminatı fonu tartışmalarına ilişkin yazılarımızda da değinmiştik. Kıdem tazminatı kurumu, aslında kıdem tazminatı fonunun kurulmasına kadar uygulanmak üzere getirilmiş geçici bir formüldü. Çünkü iş hukukunda nihai amaç, kıdem tazminatı fonunun kurulup uygulamaya geçirilmesiydi. Ancak o […]

1 gün işe gidilmemesi işten çıkarılma nedeni olabilir mi?

tennis racket . 1 gn ie gidilmemesi iten karlma sebebi deildir. Ancak iinin iverenden izin almakszn veya hakl bir sebebe dayanmakszn ard ardna 2 ign veya bir ay iinde 2 defa herhangi bir tatil gnnden sonraki i gn yahut bir ayda 3 ign iine devam etmemesi/gitmemesi halinde iveren tarafndan iine […]

Türkiye’de iş güvenliğinin durumu

Türkiye’de 1990 yılından bu yana iş kazası ve meslek hastalıklarında ciddi bir düşüş olduğuna dikkati çeken Bakan Çelik, Türkiye’de her gün 172 iş kazası, 4 ölüm ve 6 sürekli iş göremezlik yaşandığını söyledi. 1990 yılında 155 bin 857 iş kazası, bin 202 meslek hastalığının yaşandığını ifade eden Çelik, 2010 yılında […]

Parça başı ücrette fazla mesai ücretinin tespiti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/ 12932 E. 2007/ 13055 K. ve 25.04.2007 tarihinde verdiği kararda üç değişik ve önemli unsur hakkında değerlendirmede bulunup, karar vermiştir. Bu üç unsur, parçabaşı ücrette fazla mesai ücreti tespiti, hizmet süresinin tartışmalı olması halinde takip edilecek yol ve ücretin tartışmalı olması halinde takip edilecek yoldur. […]