Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Bireysel Emeklilikten Ayrılanların Vergi İadesi Alma Süreci

 

Bireysel Emeklilikten Ayrılanların Vergi İadesi Alma Süreci

Soru: Yedi yıl katkı payı ödedikten sonra 2009 yılında kendi isteğimle bireysel emeklilik sisteminden ayrıldım. Ücretli olarak çalışmakta olduğum kamu kuruluşunda bu 7 yıl içerisinde ödemiş olduğum katkı paylarından dolayı her ay gelir vergisi indiriminden yararlandım. Yeni çıkan bireysel emeklilik kanunlarından benim de faydalanabilmem için, anaparadan fazladan kesilen %15 tutarındaki paramın iadesini alma hakkım doğar mı? Yoksa GİB’e yargı yoluna müracaat ederek dava açmam mı gerekiyor? E.KESİM/SAKARYA

Cevap: 6327 sayılı Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci ve 94 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile 29.08.2012 tarihinden itibaren emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili yapılan ödemelerde ana para değil sadece irat tutarları üzerinden tevkifat yapılması uygulamasına geçilmiş bulunuyor. 

6327 sayılı Kanunun 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe giren geçici 1 inci maddesine göre, 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili olarak anılan geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan anapara tutarları dâhil ödemeler üzerinden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine ödenen vergilerden irat tutarına isabet eden tutarı aşan kısmın, hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi şartıyla 29.08.2012 tarihinden itibaren ret ve iade edilmesi yolu açılmış durumda.

Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl ve 56 yaş dolmadan 2012/Haziran ayından önce ayrıldığınızdan dolayı hem katkı paylarınızdan doğan iratlarınızdan hem de ödediğiniz katkı payı toplamından stopaj kesintisi yapılmıştı.

Size de bu iadenin yapılabilmesi için de 29.08.2013 tarihinden önce tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat etmeniz gerekiyor.

Yani irat tutarına isabet eden vergi tutarını aşan, diğer bir ifadeyle irat hesaplandıktan sonra kalan anapara tutarına isabet eden tevkif edilmiş ve ödenmiş vergi tutarının 29.08.2012 tarihinden itibaren sulhen alınması mümkün bulunduğundan ayrıca dava açmanıza ise gerek yok.

Çalışırken faydalandığınız bireysel emeklilik vergi indirimlerinin ise fazla kesilen tevkifat nedeniyle aldığınız eksik ödeme konusu ile bir ilgisi bulunmuyor. Hemen belirteyim ki çalışırken faydalanılan vergi indirim hakkı 01.01.2013 ‘ten itibaren kaldırılıyor ve yerine bilahare ödenmek üzere Devlet katkısı getirilerek tabiri caizse bir hak görece fazlalaştırılarak ötelenmiş oluyor.


Soru:
 1970 doğumluyum. 1988 sigorta başlangıcım ve 1593 gün SSK prim ödemem var. 2001 yılında da memur oldum. 2010 yılında unvan değişikliği sınavı ile teknisyen olarak devam ediyorum. 18 aylık askerlik borçlanmasını ödedim. Ne zaman emekli olurum? Erkan K.

Cevap: Emekli Sandığı’ndan (4/c sigortalılığından) emeklilik bakımından 55 yaşına tabisiniz. 25 yılı 2020 yılında dolduracak olsanız da aylık için 2025 yılını beklemek durumundasınız.                      

ŞEVKET TEZEL                                                                                                                                     11.10.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *