Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Bireysel Emeklilikten Ayrılanların Vergi İadesi Alma Süreci

 

Bireysel Emeklilikten Ayrılanların Vergi İadesi Alma Süreci

Yedi yıl katkı payı ödedikten sonra 2009 yılında kendi isteğimle bireysel emeklilik sisteminden ayrıldım. Ücretli olarak çalışmakta olduğum kamu kuruluşunda bu 7 yıl içerisinde ödemiş olduğum katkı paylarından dolayı her ay gelir vergisi indiriminden yararlandım. Yeni çıkan bireysel emeklilik kanunlarından benim de faydalanabilmem için, anaparadan fazladan kesilen %15 tutarındaki paramın iadesini alma hakkım doğar mı? Yoksa GİB’e yargı yoluna müracaat ederek dava açmam mı gerekiyor? E.KESİM/SAKARYA

 6327 sayılı Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci ve 94 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile 29.08.2012 tarihinden itibaren emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili yapılan ödemelerde ana para değil sadece irat tutarları üzerinden tevkifat yapılması uygulamasına geçilmiş bulunuyor.  6327 sayılı Kanunun 29.08.2012 tarihinde yürürlüğe giren geçici 1 inci maddesine göre, 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleriyle ilgili olarak anılan geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan anapara tutarları dâhil ödemeler üzerinden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine ödenen vergilerden irat tutarına isabet eden tutarı aşan kısmın, hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi şartıyla 29.08.2012 tarihinden itibaren ret ve iade edilmesi yolu açılmış durumda. Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl ve 56 yaş dolmadan 2012/Haziran ayından önce ayrıldığınızdan dolayı hem katkı paylarınızdan doğan iratlarınızdan hem de ödediğiniz katkı payı toplamından stopaj kesintisi yapılmıştı. Size de bu iadenin yapılabilmesi için de 29.08.2013 tarihinden önce tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat etmeniz gerekiyor.                                                                                                                                                                         

ALİ TEZEL                                                                                                                                                     16.10.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *