Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Belirli süreli hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Belirli süreli hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır mı?

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesine göre, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Aynı Kanunun 17. maddesine göre de, işçi ve işverenin ihbar önellerine uymaları veya uymamaları halinde diğer tarafa ihbar tazminatı ödemeleri için iki taraf arasında yapılan iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekir. Belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde işçinin işverenden ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunmamaktadır. Zira, sözleşmenin belirtilen tarihte sona ereceği iki tarafça da bilinmektedir. Kıdem tazminatına dair hükümler ise, yürürlükten kaldırılan eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, işçilerin hizmet akitlerinin maddede belirtilen nedenlerden birine dayalı olarak sona ermesi halinde işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı öngörülmüş, taraflar arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olup olmadığından bahsedilmemiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçilerin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacakları Yargıtay kararları ile çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Yargıtay kararlarına göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesinde, işçi kanunda belirtilen koşulların varlığı halinde kıdem tazminatına hak kazanabildiği gibi, belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesinde de sona eriş şekline bağlı olarak kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Yargıtayın son kararlarına göre, belirli süreli hizmet akitlerinin süresi sonunda kendiliğinden sona ermesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Akdin sonunda sözleşmeyi yenilemeyeceğini ve istifa ettiğini bildiren işçi de kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bazı Yargıtay kararlarına göre ise, belirli süreli hizmet akdinin sonunda akdin yenilenmeyeceği işveren tarafından işçiye bildirilmiş ise bu akdin feshi niteliğini taşıyacağından işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ayrıca, sözleşmede sürenin bitiminde kendiliğinden sona ereceğine dair bir hüküm yoksa, sözleşmenin işveren tarafından yenilenmemesinden dolayı işçi yine kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *