Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Bahçıvanın ücretinde gelir vergisi var mıdır?

Derneğimiz, sitemizde ikamet eden üyelerin aidatları ile faaliyetleri yürütmekte olup kâr amacı bulunmamaktadır. Sitedeki hizmetler için çalıştırdığımız bir bahçıvana yapacağımız ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna olup olmayacağı konusunda tereddüde düştük. Bilgilerinizi rica ediyoruz. Saygılar.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin 6 numaralı bendinde; Hizmetçilerin ücretleri (hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır) gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 Bu maddede yer alan istisna, özel fertler tarafından çalıştırılan bahçıvana yapılan ödemeleri kapsamaktadır. Ancak, sitenizde görevli bahçıvana derneğiniz tarafından yapılan ödemelerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.  Dolayısıyla, söz konusu bahçıvana yapılan ödemelerden, Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104’üncü maddelerine göre vergi tevkifatı yapılarak derneğinizce beyan edilmesi gerekmektedir.

KAYNAK:LEBİB YALKIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *